Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: pH Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Przygotowano wodne roztwory o stężeniu 0,1 mol·dm−3 substancji o wzorach:

C6H5OH     HCl     CH3NH2     CH3CH2OH

i za pomocą pehametru zmierzono pH wszystkich roztworów.

Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów – zapisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności. Napisz w formie jonowej równanie reakcji, która uzasadnia odczyn roztworu o najwyższym pH.

Kolejność związków zgodnie z rosnącym pH roztworów:

Równanie reakcji, która uzasadnia odczyn roztworu o najwyższym pH:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uszeregowanie substancji według rosnącej wartości pH (zapisanie ich wzorów w odpowiedniej kolejności) oraz za poprawne napisanie w formie jonowej równania reakcji, która uzasadnia odczyn roztworu o najwyższym pH.
1 p. – za poprawne uszeregowanie substancji według rosnącej wartości pH i błędny zapis równania reakcji lub za błędne uszeregowanie wzorów substancji, ale poprawny zapis w formie jonowej równania reakcji uzasadniającej odczyn wodnego roztworu metyloaminy.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
HCl, C6H5OH, CH3CH2OH, CH3NH2
lub
kwas solny, fenol, etanol, metyloamina

Równanie reakcji, która uzasadnia odczyn roztworu o najwyższym pH:
CH3NH2 + H2O ⇄ CH3NH+3 + OH