Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Węglowodory aromatyczne Typ: Narysuj/zapisz wzór Podaj/wymień

Związek aromatyczny o wzorze C8H10 reaguje ze stężonym kwasem azotowym(V) w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI). Jeżeli molowy stosunek stechiometryczny substratów tej reakcji wynosi 1 : 1, to powstaje tylko jeden produkt organiczny.

26.1. (1 pkt)

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu, który powstaje w reakcji związku aromatycznego o wzorze C8H10 z kwasem azotowym(V) w stosunku molowym 1 : 1.

26.2. (1 pkt)

Określ typ i mechanizm opisanej przemiany.

Typ reakcji:

Mechanizm:

Rozwiązanie

26.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie wzoru półstrukturalnego (grupowego) produktu.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

26.2. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie typu i mechanizmu reakcji.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Typ reakcji: substytucja    Mechanizm: elektrofilowy