Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Pewien związek o wzorze ogólnym RCHO przekształcono w związek D w kilkuetapowym procesie przedstawionym na poniższym schemacie.

RCHO addycja wodoru1. A substytucja grupy –OH atomem bromu2. B NH33. C NaOH4. D

Literami A, B, C, D oznaczono pochodne węglowodorów.

Podaj wzory ogólne tych pochodnych.

Wzór związku A:                      
 
 
Wzór związku B:                      
 
 
Wzór związku C:                      
 
 
Wzór związku D:                      
 
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie wzorów ogólnych czterech pochodnych węglowodorów.
1 p. – za poprawne napisanie wzorów ogólnych trzech pochodnych węglowodorów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór związku A: RCH2OH Wzór związku B: RCH2Br
Wzór związku C: RCH2NH+3Br Wzór związku D: RCH2NH2