Chemia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 21.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji Napisz równanie reakcji

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie:

ilustracja doświadczenia I
ilustracja doświadczenia II

W każdej z probówek zaobserwowano zmiany świadczące o przebiegu reakcji chemicznej.

Napisz, jaką właściwość kwasu siarkowego(IV) potwierdził wynik doświadczenia w probówce II. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w probówce II po dodaniu roztworu HCl i była przyczyną obserwowanych zmian.

Kwas siarkowy(IV) jest słabszy niż kwas chlorowodorowy i jest kwasem .

Równanie reakcji:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne dokończenie zdania i poprawne napisanie w formie jonowej skróconej równania reakcji.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Kwas siarkowy(IV) jest słabszy niż kwas chlorowodorowy i jest kwasem nietrwałym ALBO ulegającym rozkładowi.

Uwaga: Odpowiedź:

  • Kwas siarkowy(IV) jest słabszy niż kwas chlorowodorowy i jest kwasem lotnym jest niepoprawna.
  • Kwas siarkowy(IV) jest słabszy niż kwas chlorowodorowy i jest kwasem nieutleniającym jest niewystarczająca, ponieważ nie wyjaśnia możliwej do zaobserwowania zmiany świadczącej o przebiegu reakcji chemicznej.

Równanie reakcji: SO2−3 + 2H+ → SO2 + H2O ALBO SO2−3 + 2H3O+ → SO2 + 3H2O

Uwaga: Zapis SO2·H2O jest błędny, ponieważ nie wyjaśnia możliwej do zaobserwowania zmiany świadczącej o przebiegu reakcji chemicznej.