Chemia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 22.

Kategoria: Węglowodory - ogólne Typ: Napisz równanie reakcji

Dwa węglowodory nasycone A i B mają w cząsteczkach po pięć atomów węgla. Cząsteczka jednego z tych węglowodorów ma budowę cykliczną. W cząsteczce węglowodoru A wszystkie atomy węgla mają jednakową rzędowość. Węglowodory A i B ulegają bromowaniu na świetle według mechanizmu substytucji rodnikowej. Każdy z nich tworzy wyłącznie jedną monobromopochodną.

Napisz równania reakcji monobromowania węglowodorów A i B. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równanie reakcji monobromowania węglowodoru A:

 

Równanie reakcji monobromowania węglowodoru B:

 

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne napisanie dwóch równań reakcji.
1 pkt – poprawne napisanie jednego równania reakcji.
0 pkt – błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Uwaga: Jeżeli zdający w obu poprawnie zapisanych równaniach użył Cl2 zamiast Br2, to za zadanie otrzymuje 1 pkt.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji monobromowania węglowodoru A:

równanie reakcji monobromowania węglowodoru A 1

ALBO

równanie reakcji monobromowania węglowodoru A 2

Równanie reakcji monobromowania węglowodoru B:

równanie reakcji monobromowania węglowodoru B:

ALBO

CH3C(CH3)2CH3 + Br2 (światło) CH3C(CH3)2CH2Br + HBr