Chemia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 11.

Kategoria: Roztwory i reakcje w roztworach wodnych - ogólne Typ: Zaprojektuj doświadczenie Napisz równanie reakcji

Przeprowadzono ciąg przemian chemicznych przedstawiony na poniższym schemacie.

11.1. (0–1)

Spośród wymienionych odczynników

  • wodorotlenek potasu
  • kwas etanowy
  • siarczan(VI) baru
  • azotan(V) baru

wybierz i wpisz do tabeli nazwy lub wzory tych substancji, które mogły być użyte w poszczególnych etapach opisanego schematem ciągu przemian.

Numer etapu 1. 2. 3.
Nazwa lub wzór użytego odczynnika                                                                                                                                                                                    

11.2. (0–1)

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1. i 2.

Równanie reakcji 1.:

Równanie reakcji 2.:

Rozwiązanie

11.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne uzupełnienie tabeli – napisanie poprawnych nazw lub wzorów trzech odczynników.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Numer etapu 1. 2. 3.
Nazwa lub wzór użytego odczynnika (wodny roztwór)
wodorotlenku potasu
ALBO
KOH
(wodny roztwór)
kwasu etanowego
ALBO
CH3COOH
(wodny roztwór)
azotanu(V) baru
ALBO
Ba(NO3)2

11.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie dwóch równań reakcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Równanie reakcji 1.: HCO3 + OH → CO2–3 + H2O

Równanie reakcji 2.: CO2–3 + 2CH3COOH → 2CH3COO + CO2 + H2O
ALBO
CO2–3 + 2H3O+ → CO2 + 3H2O
ALBO
CO2–3 + 2H+ → CO2 + H2O

Uwaga: Ocena za zadanie 11.2. nie zależy od poprawności wykonania zadania 11.1.