Chemia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 27.

Kategoria: Hybrydyzacja orbitali i kształt cząsteczek Stopnie utlenienia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Poniżej przedstawiono wzory dwóch związków organicznych: mentolu i tymolu.

Uzupełnij poniższe tabele.

  • Określ hybrydyzację orbitali walencyjnych: atomu węgla oznaczonego we wzorze mentolu literą a oraz atomu węgla oznaczonego we wzorze tymolu literą x.
Atom węgla a x
hybrydyzacja                                                
  • Określ formalne stopnie utlenienia: atomu węgla oznaczonego we wzorze mentolu literą b oraz atomu węgla oznaczonego we wzorze tymolu literą y.
Atom węgla b y
stopień utlenienia                                                

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne uzupełnienie obu tabeli – określenie hybrydyzacji orbitali walencyjnych i formalnego stopnia utlenienia wszystkich wskazanych atomów węgla.
1 pkt – poprawne uzupełnienie jednej tabeli.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Atom węgla a x
hybrydyzacja sp3 sp2
Atom węgla b y
stopień utlenienia 0 (+) I