Chemia - Matura Maj 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 7.

Kategoria: Bilans elektronowy Typ: Napisz równanie reakcji

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane schematem.

Po zmieszaniu obu roztworów zaszła reakcja utleniania i redukcji, w wyniku której wytrącił się biały osad jodku miedzi(I) i wydzielił się wolny jod.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła po zmieszaniu roztworów KI i CuSO4.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie w formie jonowej skróconej równania reakcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
2Cu2+ + 4I → 2CuI + I2    ALBO    2Cu2+ + 4I → Cu2I2 + I2

Uwaga: Równanie reakcji ilustrujące powstawanie jonu trijodkowego jako produktu reakcji następczej tworzącego się jodu z jonami jodkowymi należy uznać za poprawne.

2Cu2+ + 5I → 2CuI + I3    ALBO    2Cu2+ + 5I → Cu2I2 + I3