Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 21.

Kategoria: Bilans elektronowy Typ: Napisz równanie reakcji

W środowisku wodnym aniony tiosiarczanowe reagują z chlorem zgodnie ze schematem:

S2O2–3 + Cl2 + H2O → SO2–4 + Cl + H3O+

Podczas tej reakcji aniony tiosiarczanowe ulegają utlenieniu, które przebiega według schematu:

S2O2–3 + 15H2O → 2SO2–4 + 10H3O+ + 𝑥 e

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie reakcji.

Równanie reakcji:

S2O2–3 + Cl2 + H2O → SO2–4 + Cl + H3O+

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne uzupełnienie wszystkich współczynników stechiometrycznych w schemacie reakcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
(1)S2O2–3 + 4Cl2 + 15H2O → 2SO2–4 + 8Cl + 10H3O+