Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 34.

Kategoria: Kwasy karboksylowe Typ: Podaj/wymień

Badano właściwości czterech kwasów. Podczas doświadczenia stwierdzono, że zachodzą następujące reakcje:

CHCl2–COOH + CH2Cl–COONa → CHCl2–COONa + CH2Cl–COOH
CH2Cl–COOH + CH3–COONa → CH2Cl–COONa + CH3–COOH
CH2Cl–COOH + C6H5–COONa → CH2Cl–COONa + C6H5–COOH

a reakcja:

C6H5–COONa + CH3–COOH → nie zachodzi

Na podstawie wyników przeprowadzonego doświadczenia uporządkuj badane kwasy od najsłabszego do najmocniejszego.

najsłabszy kwas
najmocniejszy kwas

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne porównanie mocy kwasów i napisanie ich wzorów we właściwej kolejności.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
CH3COOH, C6H5COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH.