Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 38.

Kategoria: Peptydy i białka Typ: Narysuj/zapisz wzór

Pewien łańcuchowy peptyd ma wzór sumaryczny C9H17N3S2O4 i tworzą go tylko reszty alaniny i cysteiny. Wiadomo także, że na obu końcach tego peptydu znajduje się ten sam aminokwas.

Ustal sekwencję aminokwasów w analizowanym peptydzie i napisz jego wzór. Zastosuj trzyliterowe kody aminokwasów.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie wzoru peptydu.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie:
Cys-Ala-Cys

Uwaga: Odpowiedź, w której zdający podaje sekwencję nukleotydów (z kodu genetycznego, tzw. triplet albo kodon) zamiast sekwencji aminokwasów, nie spełnia warunków zadania.