Chemia - Matura Marzec 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 33.

Kategoria: Estry i tłuszcze Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono wzór związku zawierającego azot.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Związek o podanym wzorze jest

  1. solą kwasu azotowego(III).
  2. solą kwasu azotowego(V).
  3. estrem kwasu azotowego(V).
  4. związkiem nitrowym.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne wskazanie odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
C