Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 122.

Kategoria: Niemetale Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane rysunkiem:

122.1 (0-1)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w probówce I.

122.2 (0-1)

Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia w probówce II. Odpowiedź uzasadnij, pisząc w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w tej probówce.

Rozwiązanie

122.1 (0-1)

Na2S + H2SO4 → H2S + Na2SO4

122.2 (0-1)

Wytrącił się (czarny) osad.
Cu2+ + H2S → CuS + 2H+

Wskazówki

122.1 (0-1)

Kwas siarkowy(VI) wypiera siarkowodór z jego soli, czyli siarczków, dlatego w probówce I powstaje gazowy siarkowodór, a w roztworze pozostają jony Na+ i SO2−4, które po odparowaniu wody dają siarczan(VI) sodu. Substratami tej reakcji (w ujęciu niejonowym) są więc kwas siarkowy(VI) i siarczek sodu, a produktami – siarkowodór i siarczan(VI) sodu:
Na2S + H2SO4 → H2S + Na2SO4.

122.2 (0-1)

Powstały w probówce I siarkowodór jest gazem, który rurką przedostaje się do probówki II. Reagując z jonami miedzi(II), powoduje wytrącenie nierozpuszczalnego w wodzie siarczku miedzi(II). Fakt, że chlorek miedzi(II) jest rozpuszczalny, a siarczek miedzi(II) nie rozpuszcza się w wodzie, odczytujemy z tablicy rozpuszczalności, która jest zamieszczona w zestawie Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. Możemy zatem ustalić, że w probówce II do roztworu, w którym obecne są jony miedzi(II) zostaje wprowadzony siarkowodór, co prowadzi do powstania nierozpuszczalnego siarczku miedzi(II):
Cu2+ + H2S → CuS + 2H+.
Siarczek ten tworzy czarny osad, ale podanie barwy osadu nie jest konieczne.