Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 163.

Kategoria: Kwasy karboksylowe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W celu zbadania właściwości kwasu metanowego przeprowadzono doświadczenie zilustrowane schematem:

Stwierdzono, że w probówce II wydzielił się bezbarwny gaz. Objawy reakcji zaobserwowano również w probówkach I i III.

Oceń, czy wykonanie w probówce I podobnej próby, w której zamiast kwasu metanowego użyjemy kwasu etanowego, doprowadzi do tego samego efektu. Swoją odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

Wykonanie w probówce I podobnej próby, w której zamiast kwasu metanowego użyjemy kwasu etanowego, nie doprowadzi do tego samego efektu, bo w cząsteczce kwasu etanowego nie ma grupy aldehydowej.
lub
Wykonanie w probówce I podobnej próby, w której zamiast kwasu metanowego użyjemy kwasu etanowego, nie doprowadzi do tego samego efektu, bo kwas etanowy nie ma właściwości redukujących.
lub
Wykonanie w probówce I podobnej próby, w której zamiast kwasu metanowego użyjemy kwasu etanowego, nie doprowadzi do odbarwienia fioletowego roztworu, bo w cząsteczce kwasu etanowego nie ma grupy aldehydowej.
lub
Wykonanie w probówce I podobnej próby, w której zamiast kwasu metanowego użyjemy kwasu etanowego, nie doprowadzi do odbarwienia fioletowego roztworu, bo kwas etanowy nie ma właściwości redukujących.

Wskazówki

Należy wnikliwie przeanalizować schemat doświadczenia i zauważyć, że w probówce I zaszła reakcja, w wyniku której nastąpiło utlenienie kwasu metanowego. Przypomnij sobie budowę cząsteczki kwasu metanowego oraz kwasu etanowego i zauważ, że w cząsteczce kwasu metanowego można wyróżnić grupę aldehydową, a w cząsteczce kwasu etanowego tej grupy nie ma, a więc kwas metanowy ma właściwości redukujące, a kwas etanowy nie ma właściwości redukujących.