Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 3.

Kategoria: Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Pierwszym skutecznym lekiem przeciw malarii była chinina, organiczny związek chemiczny o masie cząsteczkowej 324 u , który składa się z 74,07% masowych węgla, 7,41% masowych wodoru, 8,64% masowych azotu i 9,88% masowych tlenu. W temperaturze pokojowej chinina jest trudno rozpuszczalną w wodzie, białą, krystaliczną substancją o intensywnie gorzkim smaku. Związek ten rozpuszczalny jest m.in. w olejach, benzynie, etanolu i glicerynie. Ze względu na swój gorzki smak chinina znalazła zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Dodawana jest do produktów spożywczych w postaci chlorowodorku chininy, soli dobrze rozpuszczalnej w wodzie. W Polsce za maksymalną dopuszczalną zawartość chlorowodorku chininy w napojach bezalkoholowych typu tonik (których podstawą jest woda) przyjęto 7,50 mg na każde 100 cm3 napoju, co w przeliczeniu na czystą chininę oznacza, że 100 cm3 tego napoju dostarcza konsumentowi 6,74 mg chininy.

Na podstawie: A. Czajkowska, B. Bartodziejska, M. Gajewska, Ocena zawartości chlorowodorku chininy w napojach bezalkoholowych typu tonik, „Bromatologia i chemia toksykologiczna”, XLV, 2012, 3, s. 433–438.

W pewnym napoju typu tonik wykryto maksymalną dopuszczalną zawartość chlorowodorku chininy.

Podkreśl poprawne dokończenie zdania
(patrz → informacja do zadania powyżej).

Masa cząsteczkowa chlorowodorku chininy jest większa od masy cząsteczkowej chininy o

  1. 35,5 u.
  2. 71 u.
  3. 36,5 u.
  4. 73 u.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź
C

Wskazówki

Aby poprawnie rozwiązać zadany problem, musisz skorzystać z informacji wprowadzającej do wiązki zadań oraz informacji umieszczonej w zadaniu 3. (wykryto maksymalną dopuszczalną zawartość chlorowodorku chininy). Dane te pozwolą na zapisanie zależności, np.:

7,50
x

6,74
324

⇒ x ≈ 360,5

360,5 – 324 = 36,5
⇒ odpowiedź C

lub

7,506,74 ⋅ 324 ≈ 360, 5 ⇒ 360,5 – 324 = 36,5
⇒ odpowiedź C