Kierunki medyczne - rekrutacja 2022⁄2023

Przedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla wybranych kierunków medycznych na rok akademicki 2022/2023. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy" oraz progi punktowe na "medycynę" (kierunek lekarski), lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz zdrowie publiczne. Tabele wzbogaciłem o linki do opinii studenckich.

UWAGA
Opublikowane zostało nowe zestawienie na rok 2023/2024:

Kierunki medyczne - rekrutacja 2023/2024.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na dzień 31 maja 2022 r. + dodany nowo otworzony kierunek lekarski w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (10.08.2022).

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Czerwoną czcionką zaznaczyłem wystąpienie zmiany w warunkach rekrutacji oraz wzrost progu w stosunku do poprzedniej rekrutacji lub spadek pozycji w rankingu Perspektyw, natomiast zieloną czcionką spadek progu lub wzrost pozycji w rankingu. Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

W celu oceny zmian polecam również zapoznać się z analogicznym zeszłorocznym zestawieniem: Kierunki medyczne - rekrutacja 2021/2022.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + (mat_PR lub fiz_PR) + wymóg formalny >60% z biol i chem oraz >40% z mat lub fiz W = (biol_PR + chem_PR + wybrany_przedmiot)/3 100 75 75% Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 300 224 74.7% Od 04.05.2022 do 6.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Lekarski)
5 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 300 75% Od 22.04.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenei wyników 12.07.2022
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 153 76.5% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 154 77% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 8 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 150 75% Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 11 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 143 71.5% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wojskowy w ramach MON)
- 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR; ponadto w ramach przyjęcia w charakterze żołnierza zawodowego test znajomości języka angielskiego i sprawnościowy W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 266 66.5% Od 22.04.2022 do 7.07.2022
Egzamin sprawnościowy 5-7.07.2022
Ogłoszenei wyników 12.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 250 83.3% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 239 79.7% Od 16.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 7 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 141 70.5% Od 9.05.2022 do 8.07.2022 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 (biol_PR lub mat_PR) + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR lub biol_PR) (dwa różne) W = biol/mat_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100 71.25 71.25% Od 6.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 10 biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
600 382 63.7% Od 7.06.2022 do 8.07.2022
Ogłoszenie wyników: 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR*1 + chem_PR*0,8 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1 200 137.294 68.6% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot;
PR*2
400 290 72.5% Od 30.05.2022 do 15.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Zielonogórski - 2 do wyboru spośród biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 141 70.5% Od 1.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
600 362 60.3% Od 16.05.2022 do 13.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 145.73 72.9% Od 19.04.2022 do 11.07.2022 Zobacz opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - biol_PP/PR + chem_PP/PR + mat_PP/PR W = biol (PP*0,2 lub PR*0,4) + chem (PP*0,2 lub PR*0,4) + mat (PP*0,1 lub PR*0,2) 100 77.60 77.60% Od 7.06.2022 do 8.07.2022
Ogłoszenie wyników: 19.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 - - Od 8.08.2022 do 12.09.2022
Ogłoszenie wyników 14.09.2022
Oczekujemy na opinie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
(uczelnia niepubliczna)
- 2 z biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 16.05.2022 do 31.08.2022 Zobacz opinie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
(uczelnia niepubliczna)
- biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol + chem + wybrany przedmiot
PP*1,2; PR*2
600 - - Od 25.04.2022 do 17.07.2022
Ogłoszenie wyników 19.07.2022
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 300 221.6 73.9% Od 04.05.2022 Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + wymóg formalny >60% z biol i chem W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 78.50 78.50% Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 8 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 300 75% Od 22.04.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenei wyników 12.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) 200 152 76% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 248 82.7% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 146 73% Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 153 76.5% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 236 78.7% Od 16.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 143 71.5% Od 9.05.2022 do 8.07.2022 Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 143 71.5% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Zobacz opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarsko-dentystyczny

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 58.5 58.5% Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 300 124 45.9% Od 04.05.2022 do 6.07.2022
Ogłoszenie wyników 11.07.2022
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot_PR 200 60 30% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 62 31% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 chem_PR + (biol_PR lub mat_PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2 400 110 27.5% Od 22.04.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenei wyników 12.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 9 chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_PR 100 30 30% Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
dla mat_PP*0,5
200 73 36.5% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 73 18.3% Od 16.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 42 21% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = przedmiot 1 + przedmiot 2
Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,6
200 61.4 30.7% Od 6.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 6 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 67 33.5% Od 9.05.2022 do 15.07.2022 Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot 200 95 47.5% Od 19.04.2022 do 11.07.2022 Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 56 56% Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 300 93 34.4% Od 04.05.2022 do 6.07.2022
Ogłoszenie wyników 11.07.2022
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 7 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 81 40.5% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
dla mat_PP*0,5
200 78 39% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2 400 150 37.5% Od 22.04.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenei wyników 12.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol lub chem lub fiz lub mat PR lub PP W = wybrany przedmiot PR*2 / PP*1 200 31 15.5% Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot 100 2 1% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 36 9% Od 16.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR W = wybrany przedmiot_PR 100 18 18% Od 6.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 37 18.5% Od 9.05.2022 do 15.07.2022 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 71 35.5% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - j.obcy + (biol, chem, fiz, mat, geogr, inf) W = j.obcy + wybrany_przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 1.04.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 56 56% Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 5 j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 159.8 47% Od 04.05.2022 do 6.07.2022
Ogłoszenie wyników 11.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz; PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 104 26% Od 22.04.2022 do 14.07.2022
Ogłoszenei wyników 19.07.2022
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 86 43% Od 1.06.2022 do 17.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 56 28% Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 20 20% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 38 38% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 11 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny/pisemny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 95 31.7% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 13 13% Od 9.05.2022 do 15.07.2022 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 142 35.5% Od 16.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 13 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2022 do 8.07.2022
Ogłoszenie wyników: 14.07.2022
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 15 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 25.2 25.2% Od 6.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 17 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 12 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 30.05.2022 do 15.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku 16 (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 20.06.2022 do 22.07.2022
Ogłoszenie wyników 26.07.2022
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 20 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + ankieta predyspozycji osobowościowych Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 72 17 23.6% Od 9.05.2022 do 8.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 17 j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 6.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 22 j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 16.05.2022 do 13.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski 8 j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - 2 spośród biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, j.polski lub mat W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 1.04.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - j.obcy nowoż. PP/PR + (mat lub biol lub chem lub fiz lub geogr lub inf; PP/PR) W = j.obcy nowoż. (PP*0,2 lub PR*0,4) + wybrany przedmiot (PP*0,3 lub PR*0,6) 100 57.50 57.50% Od 7.06.2022 do 8.07.2022
Ogłoszenie wyników: 19.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski 13 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 19.04.2022 do 11.07.2022 Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 21 biol + chem + j.polski + j.obcy W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni 24 - - Od 1.06.2022 do 26.08.2022
Ogłoszenie wyników 2.09.2022
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; fil - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 5 j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 201.8 59.4% Od 04.05.2022 do 6.07.2022
Ogłoszenie wyników 11.07.2022
Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 71.43 71.43% Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz; PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 125 31.3% Od 22.04.2022 do 14.07.2022
Ogłoszenei wyników 19.07.2022
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 110 55% Od 1.06.2022 do 17.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 9 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 62 31% Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 20 20% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 35 35% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny/pisemny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 78 26% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 5 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 51 51% Od 9.05.2022 do 15.07.2022 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 7 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 106 26.5% Od 16.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 28 28% Od 6.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 11 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 20.8 10.4% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 14 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 30.05.2022 do 15.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2022 do 8.07.2022
Ogłoszenie wyników: 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski 13 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 19.04.2022 do 11.07.2022 Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 20.06.2022 do 22.07.2022
Ogłoszenie wyników 26.07.2022
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - biol + chem + j.polski + j.obcy W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni 24 - - Od 1.06.2022 do 26.08.2022
Ogłoszenie wyników 2.09.2022
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 92 92% Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 12 j. obcy nowoż._PP + biol_PR + (fiz_PR lub chem_PR lub mat_PR) W = j. obcy nowoż._PP + biol_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 207.2 60.9% Od 04.05.2022 do 6.07.2022
Ogłoszenie wyników 11.07.2022
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 10 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
+ dodatkowe 20 pkt za ukończenie szkolenia ratowników wodnych / instruktorów / WOPR
220 142 64.5% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7 biol_PR W = biol_PR 100 47 47% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 9 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 82 41% Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 13 biol_PP/PR + (fiz lub mat; PP lub PR); wymagana umiejętność pływania W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
400 148 37% Od 22.04.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenei wyników 12.07.2022
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 19 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 68 45.3% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 75 37.5% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 17 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8 lub PR*1
100 25 25% Od 9.05.2022 do 15.07.2022 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 25 biol_PR + (j.obcy_ustny/pisemny lub mat; PP lub PR) W = biol_PR*2 + przedmiot_2 PP*1/PR*2 400 164 41% Od 16.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 14 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 40.2 40.2% Od 6.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 27.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 4 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 (72 pkt + 40 pkt) 112 59 52.7% Od 9.05.2022 do 29.06.2022
Egzamin sprawnościowy 4-7.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 22 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 94.95 47.5% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 3 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 01.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
11 j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub hist_PR lub wos_PR lub mat_PR lub geogr_PR) W = j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
450 - - Od 4.05.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 14 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 30.05.2022 do 15.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 3 najwyższe wyniki matur ze świadectwa maturalnego W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + przedmiot_3
PP*1; PR*1,5
450 - - Od 11.05.2022 do 10.07.2022 Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku 25 (j.pol_PP/PR lub mat_PP/PR lub j.obcy_PP/PR) + (biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR) W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2*2; PP*1, PR*2 600 - - Od 20.06.2022 do 22.07.2022
Ogłoszenie wyników 26.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 16.05.2022 do 13.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski 20 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 19.04.2022 do 11.07.2022 Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 2 j. polski + j. obcy + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR; + egzamin z pływania W = suma punktów z 3 przedmiotów zgodnie z przelicznikiem dostępnym w uchwale rekrutacyjnej - max 72 pkt + 5 pkt za egzamin z pływania 77 - - Od 18.05.2022 do 7.07.2022 Zobacz opinie
Politechnika Opolska 14 j.obcy + 2 do wyboru z biol, chem, fiz, j.polski; PP lub PR W = j.obcy + przediot_1 + przedmiot_2;
PP*1 PR*2 (lub suma PP+PR jeżeli zdawany na dwóch poziomach)
600 - - Od 1.06.2022 do 16.07.2022
Ogłoszenie wyników: 27.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 18 j.polski + j.obcy + (biol lub chem lub fiz lub mat lub geogr); PP/PR W = j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot
PP*1, PR*2
600 - - Od 1.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 29 (chem lub fiz) + biol + j.polski + j.obcy W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni 24 - - Od 1.06.2022 do 26.08.2022
Ogłoszenie wyników 2.09.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski - j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat lub hist lub wos; PP/PR)
kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MEiN
W = j.obcy nowoż._PP*0,2 + j.obcy nowoż._PR*0,3 + wybrany przedmiot_PP*0,2 + wybrany przedmiot_PR*0,3
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 70 70% Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 83 37.7% Od 1.06.2022 do 17.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 10 j. obcy nowoż._PP + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub wos_PR) W = j. obcy nowoż._PP + wybrany przedmiot dodatkowy (*1,4 za biol, chem lub fiz; wos*1) 240 77.4 22.8% Od 04.05.2022 do 6.07.2022
Ogłoszenie wyników 11.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 17 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 28 28% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 21 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 11 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub inf; PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 165 20.6% Od 22.04.2022 do 14.07.2022
Ogłoszenei wyników 19.07.2022
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 31 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 31 20.7% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 17 biol lub chem lub mat lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 58 58% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 21 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 86 21.5% Od 16.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Oczekujemy na opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 17 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 21.6 21.6% Od 6.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 31 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2022 do 8.07.2022
Ogłoszenie wyników: 14.07.2022
Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku 71-80 (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + biol*2;
PP*1 PR*2
600 - - Od 20.06.2022 do 22.07.2022
Ogłoszenie wyników 26.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 61-70 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 36.8 18.4% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 61-70 (biol_PP/PR lub mat_PP) + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PR lub mat_PP); mat_PP może być tylko raz W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 30.05.2022 do 15.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 80+ j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 6.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski 51 j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 71-80 2 spośród biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, j.polski, inf lub mat W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 1.04.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 90+ biol + chem + j.polski + j.obcy W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni 24 - - Od 1.06.2022 do 26.08.2022
Ogłoszenie wyników 2.09.2022
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-uczelni-akademickich
Uwzględniono tylko uczelnie i wydziały z kierunkiem ratownictwo medyczne. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Wykorzystano ranking ogólny ze względu na brak wyróżnienia ratownictwa medycznego w nowym rankingu 2019.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 40 40% Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2 biol lub chem W = biol lub chem
PR*1; PP*0,7
100 42 42% Od 7.06.2022 do 8.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 7 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 100 47 47% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 9 biol_PP/PR lub chem_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 37 37% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 11 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub inf W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 150 25% Od 9.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 13.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 biol_PR + chem_PP/PR W = biol_PR + chem_PP
PR*1 PP*0,5
200 30 15% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 10 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
200 30 15% Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 14 j.obcy (pisemny lub ustny) + (biol lub chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = (j.obcy + wybrany_przedmiot*4)/5;
PR*1 lub PP*0,7
100 - - Od 1.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 13.07.2022
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 12 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 38 25.3% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 18 2 spośród biol, chem, fiz, mat, inf, j.pol lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 1.04.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 5 j. obcy nowoż._PP/PR + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) + dowolny przedmiot dodatkowy PR inny niż poprzednie W = j. obcy nowoż. (PP*0,7, PR*1) + (chem_PR*1,4 lub biol/fiz*1 lub mat_PP*0,7 lub mat_PR*1) + przedmiot_dodatkowy*1 340 91.8 27% Od 04.05.2022 do 6.07.2022
Ogłoszenie wyników 11.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy_przedmiot_PP/PR
PR*2; PP*1
800 324 40.5% Od 22.04.2022 do 14.07.2022
Ogłoszenei wyników 19.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2022 do 8.07.2022
Ogłoszenie wyników: 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 162 81% Od 1.06.2022 do 17.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 12 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 54 54% Od 9.05.2022 do 15.07.2022 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat, chem, fiz; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 128 32% Od 16.05.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 16 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 28.2 28.2% Od 6.06.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 17 (biol lub mat) + (chem lub fiz lub mat) PP lub PR; mat może być tylko raz W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 30.05.2022 do 15.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 14 j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub hist_PR lub wos_PR lub mat_PR lub geogr_PR) W = j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
450 - - Od 4.05.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 50.05 25% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub mat_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + (biol_PP/PR lub chem_PP/PR) W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2*2;
PP*1 PR*2
600 - - Od 20.06.2022 do 22.07.2022
Ogłoszenie wyników 26.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski - 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 19.04.2022 do 11.07.2022 Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - (chem lub fiz) + biol + j.polski + j.obcy W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni 24 - - Od 1.06.2022 do 26.08.2022
Ogłoszenie wyników 2.09.2022
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2021 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2021)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 1 do wyboru z: biol_PR, chem_PR, fiz_PR, filoz_PR, geogr_PR, hist_PR, inf_PR, j.ang_PR, mat_PR, wos_PR, j.pol_PR W = wybrany przedmiot 100 40 40 Od 01.06.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j. obcy nowoż._PP/PR + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) + dowolny przedmiot dodatkowy PR inny niż poprzednie W = j. obcy nowoż. (PP*0,7, PR*1) + (chem/biol_PR*1 lub fiz_PR*1,4 lub mat_PP*0,98 lub mat_PR*1,4) + (hist/geogr/wos_PR*1,4 lub inny_przedmiot_dodatkowy_PR*1 380 95 27.9% Od 04.05.2022 do 6.07.2022
Ogłoszenie wyników 11.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 148 18.5% Od 22.04.2022 do 14.07.2022
Ogłoszenei wyników 19.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 31 15.5 Od 4.05.2022 do 7.07.2022
Ogłoszenie wyników: 11.07.2022
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy, inf, geogr lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 77 38.5% Od 1.06.2022 do 17.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR W = wybrany przedmiot PP
PR*1 PP*0,5
100 wszyscy przyjęci 0% Od 9.05.2022 do 30.06.2022
Ogłoszenie wyników do 14.07.2022
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 6 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny/pisemny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 80 26.7% Od 29.04.2022 do 13.07.2022 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 j.obcy nowoż._PP/PR (może też być certyfikat językowy) + (mat lub biol lub fiz lub chem lub geogr; PP lub PR) W = j.obcy nowoż._PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli nr 12 załącznika do uchwały rekrutacyjnej.
200 156 78% Od 23.05.2022 do 11.07.2022
Ogłoszenie wyników 15.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 11 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 35.45 17.7% Od 1.06.2022 do 10.07.2022
Ogłoszenie wyników 12.07.2022
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 13 (biol lub mat) + (chem lub fiz lub mat) PP lub PR; mat może być tylko raz W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 30.05.2022 do 15.07.2022
Ogłoszenie wyników 22.07.2022
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Szczeciński 12 (j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub wos lub geogr lub mat) W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1) 100 - - Od 6.06.2022 do 12.07.2022
Ogłoszenie wyników 18.07.2022
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/zdrowie-publiczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; filoz - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Komentarze

Obrazek użytkownika Paula Fiolek

Czy próg na UTH Radom nie wyniósł 362 punkty zamaist 262? Z góry dziękuję za weryfikację.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dziękuję za wyłapanie i zgłoszenie błędu, właśnie go poprawiłem.

Obrazek użytkownika Charlie Suez

Thank you

Obrazek użytkownika Kacper@

Polecam na przyszłości uwzględnić kierunek lek-wet ponieważ panuje coraz większe zainteresowanie nad studiowaniem medycyny weterynaryjnej, a w sieci jest bardzo mało informacji na temat tego kierunku

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Właśnie od tego roku planowałem poszerzyć zakres kierunków o weterynarię. Przygotowałem już analogiczne zestawienie dla weterynarii i zootechniki dostępne pod adresem: https://biologhelp.pl/weterynaria-zootechnika-rekrutacja-2022-2023

Obrazek użytkownika Domi2004

Czy można prosić informacje o progach dla kierunku elektroradiologia?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety w tym roku nie planuję przygotowywania zestawienia rekrutacyjnego dla tego kierunku. Przygotowywanie tego typu tabel jest bardzo czasochłonne i nie jestem w stanie ująć wszystkich kierunków. Informacje o progach można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni oferujących dany kierunek, jednak nie wszystkie uczelnie publikują zeszłoroczne progi punktowe, a nawet jeżeli to robią, to nie zawsze są one umieszczone w widocznym miejscu na stronie.

Mała podpowiedź: jeżeli w powyższych tabelach (np. dla pielęgniarstwa) nie ma progu, to oznacza, że uczenia nie publikuje progów, a jeżeli jest to klikając na wartość liczbową można dotrzeć do strony, na której można te progi znaleźć, zwykle również dla innych kierunków oferowanych przez daną uczelnię.

Obrazek użytkownika upobiologia

Cześć, chciałem tylko zgłosić że co prawda we Wrocławiu za matmę PR nie ma dodatkowych punktów ale wynik z PP przelicza się *0,8

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Owszem, ale przedstawiony przez Ciebie przelicznik dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2023-2024, przy poprzedniej rekrutacji, której dotyczy ten artykuł (na rok 2022-2023) przelicznik był jeszcze taki jak w tabeli - wynik z PP przeliczał się *1. Zapewne w marcu będę przygotowywał nowe zestawienie rekrutacyjne na zbliżający się rok akademicki ;)

Obrazek użytkownika Kasia1010

Czy jest możliwość stworzenia tabeli z progami na studia niestacjonarne?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Być może w przyszłości, ale w tym roku niestety nie dam rady takich tabel przygotować.