Kierunki medyczne - rekrutacja 2014/2015

Rekrutacja na kierunki medyczne

Poniższy artykuł prezentuje przygotowane przeze mnie zestawienia informacji przydatnych dla maturzystów zastanawiających się nad składaniem aplikacji na studia medyczne bądź związane z medycyną. W zestawieniach wziąłem pod uwagę takie informacje jak miejsce w rankingu uczelni, wymagane przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji, przeliczniki punktacji, progi punktowe podczas poprzedniej rekrutacji oraz kluczowe terminy rekrutacji na poszczególnych uczelniach. Do kierunków jakie uwzględniłem należą: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, fizjoterapię, analitykę medyczną oraz dietetykę.

Zestawienie dla rekrutacji 2015/2016 dostępne tutaj.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą tylko studiów stacjonarnych oraz rekrutacji na rok akademicki 2014/2015. Dane zebrane w tabelach są aktualne na 3.05.2014r. W tabelach posłużyłem się skrótami, które zostały objaśnione w komentarzach do nagłówków kolumn oraz na dole każdej z tabel. Dodatkowo nazwy uczelni, progi punktowe oraz terminy rekrutacji opatrzone zostały linkami prowadzącymi na strony, gdzie można znaleźć zaprezentowane informacje. Warto również zauważyć, że wartości procentowe progów przedstawione w poniższych tabelach przy większości przeliczników odpowiadają minimalnemu, średniemu wynikowi jaki należałoby otrzymać z każdego przedmiotu wymaganego na maturze (przy założeniu zdawania wszystkich wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, jeżeli przelicznik uwzględnia różnice w punktacji między poziomami). Myślę, że to powinno znacznie ułatwić orientację w trudności dostania się na dany kierunek.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

Przelicznik PR na PP (fiz lub mat) wg. załącznika.

300

268

89%

Od 5.05.2014 do 4.07.2014

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: 10.07.2014

-

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat)

W = (biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat))/3

nie stosuje się przelicznika między PP, a PR dla matematyki

100

91.67

92%

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 200

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR

W = X*2 + Y*2

gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów

400

448

75%

Jeszcze nie ogłoszone

Rekrutacja na 2014/15 wg. nowych zasad

Progi podane dla wydziału lekarskiego, dla wydziału wojskowo-lekarskiego wynosiły odpowiednio 430 (kier. lekarski) i 416 (kier. lekarski MON)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

200

170

85%

Od 01.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 10.07.2014r

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

5

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

200

166

83%

Od 02.06.2014 do 03.07.2014

Ogłoszenie wyników: 09.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

200

165

83%

Od 26.05.2014 do 8.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

300

244

81%

Od 13.05.2014 do 22.06.2014

Ogłoszenie wyników: 8.07.2014

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

8

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

169

85%

Od 01.05.2014 do 22.06.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

200

167

84%

Od 2.06.2014 do 16.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

200

227

76%

Od 19.05.2014 do 16.06.2014

Zmiana zasad rekrutacji, zamiast 3 przedmiotów brane są pod uwagę tylko 2

Opłata rekrutacyjna 85zł

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR*0,55 + X*0,45

gdzie X - chem_PR lub fiz_PR

100

82.75

83%

Od 30.04.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12

biol + chem + (fiz lub mat)

PP*1; PR*2

W = biol + chem + (fiz lub mat)

600

438

73%

Od 04.06.2014 do 04.07.2014

Ogłoszenie wyników 09.07.2014

-


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=800:kierunki-lekarskie-i-dentystyczne&catid=101&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny:

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

Przelicznik PR na PP (fiz lub mat) wg. załącznika.

300

259

86%

Od 5.05.2014 do 4.07.2014

Początek przyjmowania dokumentów: 10.07.2014

-

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat)

W = (biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat))/3

nie stosuje się przelicznika między PP, a PR dla matematyki

100

88.33

88%

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 50

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR

W = X*2 + Y*2

gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów

400

422

70%

Jeszcze nie ogłoszone

Rekrutacja na 2014/15 wg. nowych zasad

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

200

165

83%

Od 1.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 10.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

5

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

200

162

81%

Od 02.06.2014 do 03.07.2014

Ogłoszenie wyników: 09.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

200

163

81%

Od 26.05.2014 do 08.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

300

236

79%

Od 13.05.2014 do 22.06.2014

Ogłoszenie wyników: 08.07.2014

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

8

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

166

83%

Od 01.05.2014 do 22.06.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

200

162

81%

Od 2.06.2014 do 16.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

200

211

70%

Od 19.05.2014 do 16.06.2014

Zmiana zasad rekrutacji, zamiast 3 przedmiotów brane są pod uwagę tylko 2


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=800:kierunki-lekarskie-i-dentystyczne&catid=101&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja:

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol_PR + chem_PR

W = (biol_PR + chem_PR)/2

100

154

77%

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 110

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

biol_PR + chem_PR + mat

W = biol_PR + chem_PR + mat*0,25

Przelicznik PR na PP (mat) wg. załącznika.

225

163,5

73%

Od 5.05.2014 do 4.07.2014

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: 14.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

3

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

140

70%

Od 13.05.2014 do 22.06.2014

Ogłoszenie wyników: 08.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

141

71%

Od 1.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 10.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

5

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR*2 + chem_PR*2

400

286

72%

Jeszcze nie ogłoszone

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

6

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

142

71%

Od 01.05.2014 do 22.06.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

7

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

200

137

69%

Od 26.05.2014 do 08.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

8

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

135

68%

Od 02.06.2014 do 03.07.2014

Ogłoszenie wyników: 09.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

138

69%

Od 2.06.2014 do 16.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie limitu miejsc dodatkowe kryterium – wynik egzaminu maturalnego z języka obcego wg. załącznika

200

137

69%

Od 30.04.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=801:farmacja&catid=101&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo:

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

j.pol + j. obcy nowoż. (ustny) + przedmiot dodatkowy

W = j.pol + j. obcy nowoż. (ustny) + przedmiot dodatkowy
Dla biol, chem lub fiz jako przedmiotu dodatkowego stosuje się mnożnik 1,4

Przelicznik PR na PP wg. załącznika.

340

-

-

Od 5.05.2014 do 4.07.2014

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: 10.07.2014

-

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol + j. pol

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 200

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

biol

W = biol_PP lub biol_PR*2

200

64

32%

Jeszcze nie ogłoszone

W przypadku zbyt malej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Gdański Uniwersytet Medyczny

4

biol + chem

W = biol + chem

PR*1; PP*0,6

200

72.4

36%

Od 01.05.2014 do 07.07.2014

Ogłoszenie wyników: 21.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5

biol_PP

W = biol_PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 1.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 14.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol

W = biol

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

37

37%

Od 12.05.2014 do 20.06.2014

Ogłoszenie wyników: 9.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

70

35%

Od 02.06.2014 do 09.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8

biol

W = biol PR*1,5 (jeżeli wynik jest >30%) lub PP*1

150

38

25%

Od 26.05.2014 do 04.07.2014

Ogłoszenie wyników: 07.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot

100

-

-

Od 19.05.2014 do 13.08.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

25

25%

Od 30.04.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, hist, j.obcy, mat, ochrona środowiska, WOS (pisemny lub ustny)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PR*1,5; PP*1

300

136

45%

Od 2.06.2014 do 16.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12

3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty)

Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4

75

23

31%

Od 14.04.2014 do 2.07.2014

Ogłoszenie wyników: 09.07.2014

Kandydat rozwiązuje test predyspozycji osobowościowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

13

3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny

Suma wyników z 3 przedmiotów

PR*2; PP*1

600

221

37%

Od 04.06.2014 do 04.07.2014

Ogłoszenie wyników 09.07.2014

-

Uniwersytet Rzeszowski

14

j.polski + j. obcy + (biol lub chem) + (biol_PR lub chem_PR lub j. obcy_PR)

Suma wyniku średniego z 3 przedmiotów i liczby punktów z przedmiotu dodatkowego (PR). Liczba punktów za wynik matury obliczana wg. tabel na stronie uczelni

?

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

15

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń)

W = j.polski*1,5 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

500

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

-


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=802:ochrona-zdrowia&catid=101&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo:

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

j.pol + j. obcy nowoż. (ustny) + przedmiot dodatkowy

W = j.pol + j. obcy nowoż. (ustny) + przedmiot dodatkowy
Dla biol, chem lub fiz jako przedmiotu dodatkowego stosuje się mnożnik 1,4

Przelicznik PR na PP wg. załącznika.

340

-

-

Od 5.05.2014 do 4.07.2014

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: 10.07.2014

-

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol + j. pol

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 60

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

biol

W = biol_PP lub biol_PR*2

200

106

53%

Jeszcze nie ogłoszone

W przypadku zbyt malej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Gdański Uniwersytet Medyczny

4

biol + chem

W = biol + chem

PR*1; PP*0,6

200

60.4

30%

Od 01.05.2014 do 07.07.2014

Ogłoszenie wyników: 21.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5

biol_PP

W = biol_PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 1.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 14.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol

W = biol

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

42

42%

Od 12.05.2014 do 20.06.2014

Ogłoszenie wyników: 9.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

60

30%

Od 02.06.2014 do 09.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8

biol

W = biol PR*1,5 (jeżeli wynik jest >30%) lub PP*1

150

40

27%

Od 26.05.2014 do 04.07.2014

Ogłoszenie wyników: 07.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot

100

-

-

Od 19.05.2014 do 17.06.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

17

17%

Od 30.04.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, hist, j.obcy, mat, ochrona środowiska, WOS (pisemny lub ustny)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PR*1,5; PP*1

300

124

41%

Od 2.06.2014 do 16.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

-

Uniwersytet Rzeszowski

12

j.polski + j. obcy + biol + przedmiot dodatkowy_PR (niewyszczególniony jaki)

Suma wyniku średniego z 3 przedmiotów i liczby punktów z przedmiotu dodatkowego (PR). Liczba punktów za wynik matury obliczana wg. tabel na stronie uczelni

?

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

13

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń)

W = j.polski*1,5 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

500

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

-


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=802:ochrona-zdrowia&catid=101&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne:

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

j. obcy nowoż. (ustny) + (biol lub chem lub fiz lub mat lub wos) + egzamin sprawnościowy

W = j. obcy nowoż. (ustny) + wybrany przedmiot dodatkowy + egzamin sprawnościowy (max 100 pkt)
Dla biol, chem lub fiz jako przedmiotu dodatkowego stosuje się mnożnik 1,4

Przelicznik PR na PP wg. załącznika.

340

-

-

Od 5.05.2014 do 1.07.2014

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: 10.07.2014

-

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol + j. pol

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 50

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

2 do wyboru z biol, chem lub mat

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PR*2; PP*1

400

70

18%

Jeszcze nie ogłoszone

W przypadku zbyt malej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Gdański Uniwersytet Medyczny

4

biol + chem + egzamin sprawnościowy

W = biol + chem + egzamin sprawnościowy (max. 40 pkt)

PR*1; PP*0,6

240

97.4

41%

Od 01.05.2014 do 07.07.2014

Ogłoszenie wyników: 21.07.2014

Opłata rekrutacyjna 100 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5

biol_PP

W = biol_PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 1.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 14.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

45

45%

Od 12.05.2014 do 20.06.2014

Ogłoszenie wyników: 9.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

30

15%

Od 02.06.2014 do 09.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8

biol

W = biol PR*1,5 (jeżeli wynik jest >30%) lub PP*1

150

46

31%

Od 26.05.2014 do 08.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot

100

Wszyscy przyj.

-

Od 19.05.2014 do 13.08.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

13

13%

Od 30.04.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, hist, j.obcy, mat, ochrona środowiska, WOS (pisemny lub ustny) + egzamin sprawnościowy

W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + egzamin sprawnościowy (max. 30 pkt)

PR*1,5; PP*1

330

88

27%

Od 26.05.2014 do 4.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

Opłata rekrutacyjna 100 zł

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12

3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny + egzamin sprawnościowy

Suma wyników z 3 przedmiotów

PR*2; PP*1

600

62

10%

Od 04.06.2014 do 04.07.2014

Ogłoszenie wyników 09.07.2014

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu sprawnościowego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

Uniwersytet Rzeszowski

13

j.polski + j. obcy + (biol lub chem lub fiz) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub j.obcy_PR)

Suma wyniku średniego z 3 przedmiotów i liczby punktów z przedmiotu dodatkowego (PR). Liczba punktów za wynik matury obliczana wg. tabel na stronie uczelni

?

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

W sytuacji nie zdawania przez kandydata żadnego z przedmiotów obowiązkowych (biol, chem lub fiz), przystępuje on do testu z zakresu biologii z elementami anatomii i fizjologii człowieka.

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń)

W = j.polski + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

400

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

-


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=802:ochrona-zdrowia&catid=101&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia:

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

j. obcy nowoż. (ustny) + biol + (fiz lub chem lub mat lub wos)

W = j. obcy nowoż. (ustny) + biol*1,4 + przedmiot dodatkowy

Przelicznik PR na PP wg. załącznika.

340

-

-

Od 5.05.2014 do 4.07.2014

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: 10.07.2014

-

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol + j. pol

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 80

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

biol + (fiz lub mat)

W = biol + (fiz lub mat)

PR*2; PP*1

400

180

45%

Jeszcze nie ogłoszone

Nowe zasady rekrutacji

W przypadku zbyt malej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Gdański Uniwersytet Medyczny

4

biol + chem + egzamin sprawnościowy

W = biol + chem + egzamin sprawnościowy (max. 40 pkt)

PR*1; PP*0,6

240

159

66%

Od 01.05.2014 do 07.07.2014

Egzamin z umiejętności pływackich 14.07.2014

Ogłoszenie wyników: 21.07.2014

Opłata rekrutacyjna 100 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5

biol_PR

W = biol_PR

100

-

-

Od 1.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 14.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

60

60%

Od 12.05.2014 do 20.06.2014

Ogłoszenie wyników: 9.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

94

47%

Od 02.06.2014 do 09.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8

biol

W = biol PR*1,5 lub PP*1

150

52

35%

Od 26.05.2014 do 04.07.2014

Ogłoszenie wyników: 07.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot

100

50

50%

Od 19.05.2014 do 17.06.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

36

36%

Od 30.04.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, hist, j.obcy, mat, ochrona środowiska, WOS (pisemny lub ustny)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PR*1,5; PP*1

300

164.5

55%

Od 2.06.2014 do 16.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12

3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy

Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 + egzamin sprawnościowy (max. 40 pkt)

112

68

61%

Od 14.04.2014 do 16.06.2014

Egzamin sprawnościowy 26, 27, 30.06.2014

Ogłoszenie wyników: 09.07.2014

-

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

13

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1

150

-

-

Od 20.06.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: do 16.07.2014

-

Uniwersytet Rzeszowski

14

biol

W = biol PR*1 lub PP*0,7

100

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

15

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń)

W = j.polski*1,5 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

500

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

-

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

16

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1

150

70.5

47%

Od 16.06.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników: 9.07.2014

-

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

17

j.obcy + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR)

W = j.obcy + wybrany przedmiot

PP*1 PR*1,5

250

-

-

Od 14.04.2014 do 4.07.2014

-


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=802:ochrona-zdrowia&catid=101&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne:

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

j.polski + j. obcy nowoż. (ustny) + (biol lub chem lub fiz lub mat lub wos lub hist lub geogr)

W = j.polski + j. obcy nowoż. (ustny) + wybrany przedmiot dodatkowy
Dla biol, chem, fiz, wos, hist lub geogr jako przedmiotu dodatkowego stosuje się mnożnik 1,4

Przelicznik PR na PP wg. załącznika.

340

-

-

Od 5.05.2014 do 4.07.2014

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: 10.07.2014

-

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

2 z biol lub mat lub wos

W = (przedmiot_1 + przedmiot_2)/3

PR*1; PP*0,5; dla mat mnożnik 2

100

-

-

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 60

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

2 do wyboru z biol, chem, mat lub wos

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PR*2; PP*1

400

60

15%

Jeszcze nie ogłoszone

W przypadku zbyt malej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Gdański Uniwersytet Medyczny

4

biol + chem

W = biol + chem

PR*1; PP*0,6

200

30

15%

Od 01.05.2014 do 07.07.2014

Ogłoszenie wyników: 21.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5

biol lub hist lub wos

W = wynrany przedmiot

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 1.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 14.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol + j.obcy nowożytny (może też być certyfikat językowy)

W = biol + wybrany język

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli załącznika 1.

200

84

42%

Od 12.05.2014 do 20.06.2014

Ogłoszenie wyników: 9.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz, mat lub wos

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

30

15%

Od 02.06.2014 do 09.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8

biol lub chem lub mat lub fiz lub wos

W = wybrany przedmiot

PR*1,5 lub PP*1

150

-

-

Od 26.05.2014 do 11.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz lub mat lub wos lub hist lub geogr

W = wybrany przedmiot

100

-

-

Od 19.05.2014 do 13.08.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

biol lub chem lub fiz lub wos lub j.polski lub geogr lub mat

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

18

18%

Od 30.04.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, hist, j.obcy, mat, ochrona środowiska, WOS (pisemny lub ustny)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PR*1,5; PP*1

300

43.5

15%

Od 2.06.2014 do 16.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Rzeszowski

12

j.polski + j. obcy + (biol lub chem) + (biol_PR lub chem_PR lub j.obcy_PR)

Suma wyniku średniego z 3 przedmiotów i liczby punktów z przedmiotu dodatkowego (PR). Liczba punktów za wynik matury obliczana wg. tabel na stronie uczelni

?

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

W sytuacji nie zdawania przez kandydata żadnego z przedmiotów obowiązkowych (biol, chem lub fiz), przystępuje on do testu z zakresu biologii z elementami anatomii i fizjologii człowieka.

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Szczeciński

13

(j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż lub wos lub geogr lub mat)

W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1)

100

-

-

Od 10.06.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników 11.07.2014

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń)

W = j.polski + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

400

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

-


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=802:ochrona-zdrowia&catid=101&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna:

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

biol_PR + chem_PR + mat

W = biol_PR + chem_PR + mat*0,25

Przelicznik PR na PP wg. załącznika.

225

-

-

Od 5.05.2014 do 4.07.2014

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: 14.07.2014

-

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol_PR + chem_PR

W = (biol_PR + chem_PR)/2

100

-

-

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 50

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR*2 + chem_PR*2

400

256

64%

Jeszcze nie ogłoszone

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

4

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

112

56%

Od 01.05.2014 do 22.06.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Zakwalifikowane mogą zostać wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

-

-

Od 1.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 10.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

120

60%

Od 13.05.2014 do 22.06.2014

Ogłoszenie wyników: 08.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

80

40%

Od 02.06.2014 do 09.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały nie mniej niż 75 punktów rankingowych.

Opłata rekrutacyjna 85zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR

200

95

48%

Od 26.05.2014 do 08.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

33

17%

Od 19.05.2014 do 13.08.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR

W = wybrany przedmiot_PR

100

45

45%

Od 30.04.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

118

59%

Od 2.06.2014 do 16.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=802:ochrona-zdrowia&catid=101&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka:

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2013r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Uwagi

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

1

biol lub chem

W = biol lub chem

PR*1; PP*0,7

100

-

-

Od 1.06.2014 do 3.07.2014

Ogłoszenie wyników: 5.07.2014

-

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2

j. pol + j.obcy nowoż + (biol lub chem lub fiz lub mat)

W = (j.pol + j.obcy)20% pkt + wybrany przedmiot 80% pkt

?

-

-

Zostaną ogłoszone do 31 maja 2014r

-

Warszawski Uniwersytet Medyczny

3

j. obcy nowoż. (ustny) + chem_PR + (biol lub fiz lub mat)

W =j. obcy nowoż. (ustny) + chem_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy

Przelicznik PR na PP wg. załącznika.

340

-

-

Od 5.05.2014 do 4.07.2014

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: 10.07.2014

-

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4

3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat

W = suma 3 przedmiotów

PR*2; PP*1

600

266

44%

Od 04.06.2014 do 04.07.2014

Ogłoszenie wyników 09.07.2014

-

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

5

biol_PR + chem_PR

W = (biol_PR + chem_PR)/2

100

-

-

Od 29.05.2014 do 02.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

Limit miejsc: 80

Opłata rekrutacyjna: 75zł

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

6

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,7

100

-

-

Od 1.06.2014 do 6.07.2014

-

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

7

j.obcy nowoż. + 2 do wyboru z biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr

W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + 2 wybrane przedmioty PR*1 lub PP*2

600

-

-

Od 15.05.2014 do 6.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8

biol lub chem

W = wybrany przedmiot

Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

60

60%

Od 12.05.2014 do 20.06.2014

Ogłoszenie wyników: 9.07.2014

-

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

9

biol_PR + chem

W = biol_PR + chem

PR na PP z chemi przeliczany wg. załącznika 1

200

-

-

Od 1.04.2014 do 18.06.2014

Ogłoszenie wyników do 14.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

10

biol + chem

W = biol + chem

PR*1; PP*0,6

200

116

58%

Od 01.05.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników: 21.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Uniwersytet Rzeszowski

11

j.polski + j. obcy + (biol lub chem) + (biol_PR lub chem_PR lub j.obcy_PR)

Suma wyniku średniego z 3 przedmiotów i liczby punktów z przedmiotu dodatkowego (PR). Liczba punktów za wynik matury obliczana wg. tabel na stronie uczelni

?

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, hist, j.obcy, mat, ochrona środowiska, WOS (pisemny lub ustny)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PR*1,5; PP*1

300

145.5

49%

Od 2.06.2014 do 16.06.2014

Ogłoszenie wyników: 11.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

13

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

33

33%

Od 30.04.2014 do 7.07.2014

Ogłoszenie wyników 10.07.2014

-

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

14

2 z pośród biol, chem, fiz, mat lub j.obcy

W = suma 2 wybranych przedmiotów

PP*1; dla biol, chem, fiz PR*2, dla pozostałych PR*1

400

-

-

Od 27.05.2014 do 3.07.2014

Ogłoszenie wyników: 10.07.2014

-

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

15

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1

150

-

-

Od 26.05.2014 do 11.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 70zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Nie uwzględniony w ww. rankingu

chem_PR + biol

W = chem_PR + biol

PR*2; PP*1

400

174

44%

Jeszcze nie ogłoszone

W przypadku zbyt malej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nie uwzględniony w ww. rankingu

biol lub chem lub fiz lub mat

W = wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

200

80

40%

Od 02.06.2014 do 09.07.2014

Ogłoszenie wyników: 15.07.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Nie uwzględniony w ww. rankingu

biol lub chem lub fiz

W = wybrany przedmiot

100

48

48%

Od 19.05.2014 do 17.06.2014

Opłata rekrutacyjna 85zł


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=797:kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci&catid=100&Itemid=230

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia;
przedstawione skróty dotyczą matur wymaganych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (opcjonalnie), natomiast dla zaznaczenie, że wymagany jest tylko poziom rozszerzony danego przedmiotu stosowałem opis w stylu biol_PR
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)