Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - rekrutacja 2014/2015

Olimpiada wiedzy ekologicznej laureat finalista

Kolejne zestawienie mające przybliżyć profity możliwe do uzyskania podczas rekrutacji na studia za udział w etapie centralnym olimpiad. Tym razem dotyczy ono Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Eliminacje na najwyższym szczeblu już tuż tuż, a jak widać poniżej jest o co walczyć:)

Dostępne jest już także nowsze zestawienie na rok 2017/2018.

Poniższa tabela przedstawia jakie przywileje przysługują laureatom i finalistom stopnia centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej podczas rekrutacji na rok akademicki 2014/2015. Zestawienie zostało opracowane w oparciu o uchwały rekrutacyjne poszczególnych uczelni. Dane źródłowe są dostępne po kliknięciu na wybrany kierunek. Zainteresowani powinni przyjrzeć się im bliżej, ponieważ tabela nie uwzględnia takich informacji jak np. czas obowiązywania uprawnień. W niektórych wypadkach tytuł musi zostać uzyskany w roku rekrutacji, aby uzyskać wymienione profity, w innych zaś może upłynąć nawet 2 czy 3 lata od jego uzyskania. Każda uczelnia ustala to indywidualnie. Niejednokrotnie istnieją też limity przyjęć olimpijczyków do określonego procenta wszystkich przyjętych czy inne ograniczenia. Na kierunki, na których obowiązują egzaminy praktyczne (np. z rysunku, sprawnościowe), aby skorzystać z tytułu finalisty bądź laureata należy uzyskać wynik pozytywny z tegoż egzaminu. Uprawnienia poniższe aktualne są dla tegorocznej rekrutacji, jednak dla części uczelni będą one aktualne również w kolejnych latach.

Podczas opracowywania poniższej tabeli odwiedziłem strony internetowe 67 uczelni z całej Polski, uwzględniając wszystkie uczelnie medyczne. Pod uwagę wziąłem tylko rekrutację na studia stacjonarne. Opis zastosowanych oznaczeń znajduje się pod tabelą. Ze względu na sporą objętość tabeli, w celu usprawnienia wyszukania interesującego nas kierunku proponuję posegregować kierunki alfabetycznie klikając na odpowiedni nagłówek tabeli.

Nazwa uczelni

Kierunek

Laureat

Finalista

Uniwersytet Warszawski

Filologia nowogrecka

100% pkt z wybranego przedmiotu kwalifikacyjnego

-

Uniwersytet Warszawski

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

100% pkt

100% pkt za biologię lub 100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady

Uniwersytet Warszawski

Geografia

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Geologia i geologia stosowana

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Matematyka

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Bioinformatyka i biologia systemów

100% pkt

100% pkt z biologii lub 100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady

Uniwersytet Warszawski

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Filologia polska

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Filologia bałtycka

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Studia amerykanistyczne

100% pkt (dla miejsc 1-10 lub laureatów >1 olimpiady)

-

Uniwersytet Warszawski

Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze - MISMaP

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska (międzywydziałowe)

100% pkt

100% pkt z biologii lub geografii

Uniwersytet w Białymstoku

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet w Białymstoku

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet w Białymstoku

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet w Białymstoku

Fizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Geografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Oceanografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Przyroda

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biotechnologia

100% pkt

-

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geoinformacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gospodarka wodna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie środowiskiem

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Analityka medyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Astronomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biochemia

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biofizyka

100% pkt

100% z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biologia

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Elektroradiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Etnologia i antropologia kulturowa

100% pkt

100% pkt z 2 przedmiotów rekrutacyjnych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Etyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Farmacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Geografia

100% pkt

100% pkt z 2 przedmiotów rekrutacyjnych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Geologia

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Informatyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lekarski

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

100% z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kogwinistyka

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kulturoznawstwo

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Neurobiologia

100% pkt

100% pkt z biologii i chemii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pedagogika specjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Psychologia

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia matematyczno-przyrodnicze

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Weterynaria

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie informacją

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Analityka gospodarcza

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Analityka społeczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Europeistyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Finanse i rachunkowość

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Informatyka i ekonometria

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Informatyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Logistyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Socjologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Mikrobiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Stosunki międzynarodowe

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Politologia (Wydział ekonomiczno-socjologiczny)

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe studia kulturowe

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Prawo

100% pkt

-

Uniwersytet Łódzki

Administracja

100% pkt

-

Uniwersytet Łódzki

Polityka społeczna

100% pkt

-

Uniwersytet Łódzki

Politologia (Wydział prawa i administracji)

100% pkt

-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Analityka medyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chemia kosmetyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Farmacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Geografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kognitywistyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kosmetologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Materiały współczesnych technologii

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauki o rodzinie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika specjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka społeczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Religioznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Socjologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia miejskie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Teologia - specjalność katechetyczno-pastoralna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Administracja

100% pkt

-

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Europeistyka

100% pkt

-

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo

100% pkt

-

Uniwersytet Szczeciński

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Mikrobiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Przyroda - specjalność nauczycielska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Oceanografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Geografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Praca socjalna

100% pkt

-

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Socjologia

100% pkt

-

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geofizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Teologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nauki o rodzinie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Politologia

100% pkt (liczba osób ograniczona)

100% pkt (liczba osób ograniczona)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

100% pkt (liczba osób ograniczona)

100% pkt (liczba osób ograniczona)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Architektura krajobrazu

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Nauki o rodzinie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Architektura krajobrazu

100% pkt (wymagany egzamin praktyczny)

100% pkt (wymagany egzamin praktyczny)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bioinżynieria produkcji żywności

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Leśnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ogrodnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rybactwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Technika rolnicza i leśna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Psychologia

100% pkt

-

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Architektura i urbanistyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Opolski

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Opolski

Architektura krajobrazu

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bioinformatyka

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Eksploatacja mórz i oceanów

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria chemiczna i procesowa

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mikrobiologia stosowana

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogrodnictwo

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rybactwo

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Technika rolnicza i leśna

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Towaroznawstwo

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Administracja

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Transport

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Logistyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Gdańska

Chemia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Gdańska

Chemia budowlana

100% pkt

100% pkt

Politechnika Gdańska

Inżynieria materiałowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Gdańska

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Gdańska

Ochrona środowiska (w jęz. angielskim)

100% pkt

100% pkt

Politechnika Gdańska

Technologia Chemiczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Gdańska

Technologie ochrony środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Chemia budowlana

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Energetyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria chemiczna i procesowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Nanotechnologie i nanomateriały

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Metalurgia

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria materiałowa

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Energetyka

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Lubelska

Fizyka techniczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Lubelska

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Lubelska

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Towaroznawstwo

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Chemia budowlana

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Chemia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Nanotechnologia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Inżynieria materiałowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Europeistyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Wzornictwo

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Włókiennictwo

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Edukacja techniczno-informatyczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Logistyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Europeistyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Inżynieria biomedyczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Inżynieria chemiczna i procesowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Inżynieria bezpieczeństwa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Inżynieria materiałowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa maszyn

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Technologie ochrony środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Energetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Mechanika i budowa maszyn

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria materiałowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Lotnictwo i kosmonautyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Mechanika i budowa maszyn

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Mechatronika

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Transport

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Zrządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria chemiczna i procesowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bezpieczeństwo wewnętrzne

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Finanse i rachunkowość

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Logistyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Stosunki międzynarodowe

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Gospodarka i zarządzanie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Logistyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przedsiębiorczość i finanse

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Finanse i rachunkowość

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informatyka i ekonometria

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informatyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Analityka gospodarcza

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Finanse menadżerskie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Akademia Pomorska w Słupsku

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Akademia Pomorska w Słupsku

Biologia

100% pkt

100% pkt

Akademia Pomorska w Słupsku

Geografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bioinżynieria produkcji żywności

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biologia

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria ekologiczna

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Leśnictwo

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona środowiska

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogrodnictwo

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rolnictwo

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologie energii odnawialnej

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Towaroznawstwo

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zootechnika

100% pkt

-

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Architektura krajobrazu

100% pkt (wymagany egzamin wstępny)

100% pkt (wymagany egzamin wstępny)

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Architektura krajobrazu

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Leśnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ogrodnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Weterynaria

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wychowanie fizyczne

+30 pkt przy rekrutacji

+15 pkt przy rekrutacji

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Wychowanie fizyczne

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Sport

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Lekarski

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Farmacja

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Analityka medyczna

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Biotechnologia medyczna

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kosmetologia

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Gospodarka przestrzenna

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Towaroznawstwo

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt


Objaśnienie skrótów:

100% pkt - kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje 100% punktów możliwych do zdobycia, bez względu na wyniki egzaminów maturalnych branych pod uwagę podczas rekrutacji;
100% pkt z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) - do obliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się wynik matury z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) jako 100%, bez względu na jej rzeczywisty wynik.