Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Biologicznej - rekrutacja 2014/2015

Olimpiada biologiczna

Prezentuję najdłuższą listę z dotychczas przeze mnie opublikowanych, dotyczących dodatkowych uprawnień laureatów i finalistów olimpiad. Dość powiedzieć, że zawiera ona 592 kierunki z różnych uczelni (oczywiście kierunki się powtarzają). Mam nadzieję, że zapoznanie się z poniższym zestawieniem zapewni dodatkową mobilizację do przygotowań, szczególnie tegorocznym uczestnikom etapu centralnego, który już za parę tygodni ;)

Dostępne jest już także nowsze zestawienie na rok 2017/2018.

Poniższa tabela przedstawia jakie przywileje przysługują laureatom i finalistom stopnia centralnego Olimpiady Biologicznej podczas rekrutacji na rok akademicki 2014/2015. Zestawienie zostało opracowane w oparciu o uchwały rekrutacyjne poszczególnych uczelni. Dane źródłowe są dostępne po kliknięciu na wybrany kierunek. Zainteresowani powinni przyjrzeć się im bliżej, ponieważ tabela nie uwzględnia takich informacji jak np. czas obowiązywania uprawnień. W niektórych wypadkach tytuł musi zostać uzyskany w roku rekrutacji, aby uzyskać wymienione profity, w innych zaś może upłynąć nawet 2 czy 3 lata od jego uzyskania. Każda uczelnia ustala to indywidualnie. Niejednokrotnie istnieją też limity przyjęć olimpijczyków do określonego procenta wszystkich przyjętych czy inne ograniczenia. Na kierunki, na których obowiązują egzaminy praktyczne (np. z rysunku, sprawnościowe), aby skorzystać z tytułu finalisty bądź laureata należy uzyskać wynik pozytywny z tegoż egzaminu. Uprawnienia poniższe aktualne są dla tegorocznej rekrutacji, jednak dla części uczelni będą one aktualne również w kolejnych latach.

Należy zaznaczyć również, że finaliści i laureaci Olimpiady Biologicznej są zwolnieni z egzaminu maturalnego z biologii, co jest równoznaczne z otrzymaniem wyniku 100% z tego przedmiotu, co już samo w sobie jest dużym ułatwieniem podczas rekrutacji. W tabeli jednak nie uwzględniałem tego faktu, a zaznaczyłem tylko dodatkowe profity.

Podczas opracowywania poniższej tabeli odwiedziłem strony internetowe 67 uczelni z całej Polski, uwzględniając wszystkie uczelnie medyczne. Pod uwagę wziąłem tylko rekrutację na studia stacjonarne. Opis zastosowanych oznaczeń znajduje się pod tabelą. W celu usprawnienia wyszukania interesującego nas kierunku proponuję posegregować kierunki alfabetycznie klikając na odpowiedni nagłówek tabeli.

Nazwa uczelni

Kierunek

Laureat

Finalista

Uniwersytet Warszawski

Filologia nowogrecka

100% pkt z wybranego przedmiotu kwalifikacyjnego

-

Uniwersytet Warszawski

Kulturoznawstwo

100% pkt (miejsca 1-10 lub laureaci >1 olimpiady)

-

Uniwersytet Warszawski

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Dziennikarstwo i medioznawstwo

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Politologia

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo wewnętrzne

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Kognitywistyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Fizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Astronomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

100% pkt

100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady

Uniwersytet Warszawski

Geografia

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Geologia i geologia stosowana

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Etnologia i antropologia kulturowa

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Matematyka

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Bioinformatyka i biologia systemów

100% pkt

100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady

Uniwersytet Warszawski

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Filologia polska

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Logopedia ogólna i kliniczna

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Studia amerykanistyczne

100% pkt (dla miejsc 1-10 lub laureatów >1 olimpiady)

-

Uniwersytet Warszawski

Europeistyka

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze - MISMaP

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska (międzywydziałowe)

100% pkt

-

Uniwersytet w Białymstoku

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet w Białymstoku

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet w Białymstoku

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Agrochemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Bioinformatyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Neurobiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Fizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Fizyka medyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Neurobiopsychologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Oceanografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Pedagogika (1 osoba)

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Przyroda

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Psychologia (1 osoba)

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Gdański

Socjologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bioinformatyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Analityka medyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Astronomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biochemia

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biofizyka

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biologia

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Elektroradiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Etnologia i antropologia kulturowa

100% pkt

100% pkt z 2 przedmiotów rekrutacyjnych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Etyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Farmacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Geografia

100% pkt

100% pkt z 2 przedmiotów rekrutacyjnych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Geologia

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Informatyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lekarski

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kogwinistyka

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kulturoznawstwo

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Neurobiologia

100% pkt

100% pkt z biologii i chemii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pedagogika specjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Psychologia

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia matematyczno-przyrodnicze

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Weterynaria

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie informacją

100% pkt

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Psychologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Analityka gospodarcza

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Analityka społeczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Europeistyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Finanse i rachunkowość

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Informatyka i ekonometria

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Informatyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Logistyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Socjologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Mikrobiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Stosunki międzynarodowe

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Politologia (Wydział ekonomiczno-socjologiczny)

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe studia kulturowe

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Prawo

100% pkt

-

Uniwersytet Łódzki

Administracja

100% pkt

-

Uniwersytet Łódzki

Polityka społeczna

100% pkt

-

Uniwersytet Łódzki

Politologia (Wydział prawa i administracji)

100% pkt

-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Chemia (specjalność chem. środków bioaktywnych i kosm.)

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Psychologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Analityka medyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Astronomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Audiofonologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Automatyka i robotyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chemia kosmetyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elektroradiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Farmacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia angielska

100% pkt

-

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia bałkańska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia − japonistyka

100% pkt

-

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia klasyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia – lingwistyka stosowana

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia rosyjska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia włoska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia − wiedza o kulturze śródziemnomorskiej

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia polska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fizyka techniczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informatyka stosowana

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kognitywistyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komparatysyka literacko-kulturowa

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kosmetologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kulturoznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Lekarski

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Materiały współczesnych technologi

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauki o rodzinie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika specjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka społeczna

100% pkt

-

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Religioznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Socjologia

100% pkt

-

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Teologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia miejskie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Mikrobiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Przyroda

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Oceanografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Wychowanie fizyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Psychologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geografia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geofizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Teologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nauki o rodzinie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prawo

100% pkt (tylko 3 pierwsze miejsca)

-

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Administracja

100% pkt (tylko 3 pierwsze miejsca)

-

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fizyka medyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biofizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filozofia

100% pkt

-

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doradztwo filozoficzne i coaching

100% pkt

-

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Architektura krajobrazu

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Nauki o rodzinie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Architektura krajobrazu

100% pkt (wymagany egzamin praktyczny)

100% pkt (wymagany egzamin praktyczny)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bioinżynieria produkcji żywności

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lekarski

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Leśnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ogrodnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rybactwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Weterynaria

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Wrocławski

Biologia

100% pkt

-

Uniwersytet Wrocławski

Biotechnologia

100% pkt

-

Uniwersytet Wrocławski

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Wrocławski

Filologia niderlandzka

100% pkt

-

Uniwersytet Wrocławski

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Wrocławski

Geologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Wrocławski

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Wrocławski

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

100% pkt

-

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Religioznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filozofia

100% pkt

-

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Psychologia

100% pkt

-

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filologia polska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kulturoznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Inżynieria biomedyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Inżynieria danych

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Matematyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Zielonogórski

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Psychologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Opolski

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Opolski

Przyroda

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Opolski

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Opolski

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Opolski

Architektura krajobrazu

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Opolski

Psychologia

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Architektura krajobrazu

100% pkt (wymagany egzamin praktyczny)

100% pkt (wymagany egzamin praktyczny)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bioinformatyka

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Eksploatacja mórz i oceanów

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mikrobiologia stosowana

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nanotechnologia

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogrodnictwo

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rybactwo

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Technika rolnicza i leśna

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Towaroznawstwo

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Administracja

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Automatyka i robotyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Budownictwo

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Elektronika

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Elektrotechnika

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Energetyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Fizyka techniczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Fotonika

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Geodezja i kartografia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Informatyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Inżynieria biomedyczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna i procesowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Inżynieria materiałowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Lotnictwo i kosmonautyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Mechanika i budowa maszyn

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Mechatronika

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Papiernictwo i poligrafia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Telekomunikacja

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Transport

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Matematyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Warszawska

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Politechnika Gdańska

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Gdańska

Chemia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Gospodarka przestrzenna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria biomedyczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ekologiczne źródła energii

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Geofizyka

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Górnictwo i geologia

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria materiałowa

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ceramika

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Chemia budowlana

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Metalurgia

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wirtotechnologia

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria procesów odlewniczych

100% pkt

100% pkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Fizyka medyczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Lubelska

Fizyka techniczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Lubelska

Inżynieria biomedyczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Lubelska

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Lubelska

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Lubelska

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Biotechnologia środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Towaroznawstwo

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Inżynieria chemiczna i procesowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Technika rolnicza i leśna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Opolska

Wychowanie fizyczne

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Bioinformatyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Fizyka techniczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Inżynieria biomedyczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Inżynieria chemiczna i procesowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Poznańska

Technologie ochrony środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Kosmetologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria chemiczna i procesowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bezpieczeństwo wewnętrzne

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Finanse i rachunkowość

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Logistyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Stosunki międzynarodowe

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Politechnika Wrocławska

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Politechnika Wrocławska

Inżynieria biomedyczna

100% pkt

100% pkt

Politechnika Wrocławska

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Wrocławska

Chemia

100% pkt

100% pkt

Politechnika Wrocławska

Inżynieria chemiczna i procesowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Wrocławska

Inżynieria materiałowa

100% pkt

100% pkt

Politechnika Wrocławska

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Akademia Pomorska w Słupsku

Biologia

100% pkt

100% pkt

Akademia Pomorska w Słupsku

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Akademia Pomorska w Słupsku

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt

Akademia Pomorska w Słupsku

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Akademia Pomorska w Słupsku

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Akademia Pomorska w Słupsku

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bioinżynieria produkcji żywności

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Architektura krajobrazu

100% pkt (wymagany egzamin praktyczny)

100% pkt (wymagany egzamin praktyczny)

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Inżynieria biomedyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Architektura krajobrazu

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Leśnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ogrodnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rybactwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Towaroznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Leśnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ogrodnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Towaroznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Weterynaria

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Medycyna roślin

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Architektura krajobrazu

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekoenergetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Finanse i rachunkowość

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informatyka i agroinżynieria

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Leśnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogrodnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Technika rolnicza i leśna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Technologia drewna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Towaroznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Weterynaria

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Architektura krajobrazu

100% pkt (10 pierwszych miejsc, wymagany egzamin praktyczny)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bezpieczeństwo żywności

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bioinformatyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Biotechnologia

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria bezpieczeństwa

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria i gospodarka wodna

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria środowiska

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Medycyna roślin

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ogrodnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Technika rolnicza i leśna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Towaroznawstwo

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Weterynaria

100% pkt (5 pierwszych miejsc)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zootechnika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Żywienie człowieka

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wychowanie fizyczne

+30 pkt przy rekrutacji

+15 pkt przy rekrutacji

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Wychowanie fizyczne

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Sport

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Terapia zajęciowa

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Kosmetologia

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Audiofonologia

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Elektroradiologia

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Higiena stomatologiczna

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Logopedia ogólna i kliniczna

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Techniki dentystyczne

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Analityka medyczna

100% pkt

-

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Farmacja

100% pkt

-

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lekarski

100% pkt

-

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lekarski

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Techniki dentystyczne

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Fizjoterapia

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Farmacja

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Analityka medyczna

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kosmetologia

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Biotechnologia

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ratownictwo medyczne

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dietetyka

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Filozofia

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pielęgniarstwo

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Położnictwo

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Lekarski

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Techniki dentystyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Analityka medyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Farmacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kosmetologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Elektroradiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Logopedia z fonoaudiologią

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Lekarski

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Farmacja

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Analityka medyczna

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Biotechnologia medyczna

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kosmetologia

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Lekarski

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Farmacja

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Analityka medyczna

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pielęgniarstwo

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Położnictwo

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Fizjoterapia

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdrowie publiczne

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ratownictwo medyczne

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dietetyka

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Lekarski

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Farmacja

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Analityka medyczna

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Położnictwo

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Ratownictwo medyczne

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Elektroradiologia

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Techniki dentystyczne

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dietetyka

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zdrowie publiczne

100% pkt

-

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zdrowie środowiskowe

100% pkt

-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lekarski

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Analityka medyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Elektroradiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Farmacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kosmetologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ratownictwo medyczne

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Techniki dentystyczne

100% pkt (wymagany egzamin manualny)

100% pkt (wymagany egzamin manualny)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zdrowie publiczne

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Lekarski

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Higiena dentyczna

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Analityka medyczna

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Biotechnologia

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Fizjoterapia

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Ratownictwo medyczne

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dietetyka

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kosmetologia

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pielęgniarstwo

100% pkt

-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Położnictwo

100% pkt

-

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pedagogika

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt


Objaśnienie skrótów:

100% pkt - kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje 100% punktów możliwych do zdobycia, bez względu na wyniki egzaminów maturalnych branych pod uwagę podczas rekrutacji;
100% pkt z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) - do obliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się wynik matury z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) jako 100%.