Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności - rekrutacja 2014/2015

Olimpiada wiedzy o żywieniu finalista laureat

Nie tak dawno zakończył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, warto zatem przyjrzeć się co zyskali tegoroczni laureaci i finaliści tej olimpiady. Poniżej prezentuję zestawienie uprawnień i profitów jakie przysługują uczestnikom etapu centralnego podczas tegorocznej rekrutacji na wybranych uczelniach. Dodam tyko, że lista jest nieco bogatsza niż udostępniana przez organizatorów olimpiady.

Dostępne jest już także nowsze zestawienie na rok 2017/2018.

Poniższa tabela przedstawia jakie przywileje przysługują laureatom i finalistom stopnia centralnego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności podczas rekrutacji na rok akademicki 2014/2015. Zestawienie zostało opracowane w oparciu o uchwały rekrutacyjne poszczególnych uczelni. Dane źródłowe są dostępne po kliknięciu na wybrany kierunek. Zainteresowani powinni przyjrzeć się im bliżej, ponieważ tabela nie uwzględnia takich informacji jak np. czas obowiązywania uprawnień. W niektórych wypadkach tytuł musi zostać uzyskany w roku rekrutacji, aby uzyskać wymienione profity, w innych zaś może upłynąć nawet 2 czy 3 lata od jego uzyskania. Każda uczelnia ustala to indywidualnie. Niejednokrotnie istnieją też limity przyjęć olimpijczyków do określonego procenta wszystkich przyjętych czy inne ograniczenia. Na kierunki, na których obowiązują egzaminy praktyczne (np. z rysunku, sprawnościowe), aby skorzystać z tytułu finalisty bądź laureata należy uzyskać wynik pozytywny z tegoż egzaminu. Uprawnienia poniższe aktualne są dla tegorocznej rekrutacji, jednak dla części uczelni będą one aktualne również w kolejnych latach.

Podczas opracowywania poniższej tabeli odwiedziłem strony internetowe 67 uczelni z całej Polski, uwzględniając wszystkie uczelnie medyczne. Pod uwagę wziąłem tylko rekrutację na studia stacjonarne. Opis zastosowanych oznaczeń znajduje się pod tabelą. W celu usprawnienia wyszukania interesującego nas kierunku proponuję posegregować kierunki alfabetycznie klikając na odpowiedni nagłówek tabeli.

Nazwa uczelni

Kierunek

Laureat

Finalista

Uniwersytet Warszawski

Filologia nowogrecka

100% pkt z wybranego przedmiotu kwalifikacyjnego

-

Uniwersytet Warszawski

Matematyka

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Praca socjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warszawski

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

100% pkt

-

Uniwersytet Warszawski

Studia amerykanistyczne

100% pkt (dla miejsc 1-10 lub laureatów >1 olimpiady)

-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Analityka medyczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Astronomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biochemia

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biofizyka

100% pkt

100% z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biologia

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Chemia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ekonomia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Elektroradiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Etnologia i antropologia kulturowa

100% pkt

100% pkt z 2 przedmiotów rekrutacyjnych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Etyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Farmacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filozofia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Geografia

100% pkt

100% pkt z 2 przedmiotów rekrutacyjnych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Geologia

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Informatyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lekarski

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt

100% z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kogwinistyka

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kulturoznawstwo

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Neurobiologia

100% pkt

100% pkt z biologii i chemii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pedagogika specjalna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Psychologia

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia matematyczno-przyrodnicze

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Weterynaria

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie informacją

100% pkt

100% pkt z biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Mikrobiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Łódzki

Prawo

100% pkt

-

Uniwersytet Łódzki

Administracja

100% pkt

-

Uniwersytet Łódzki

Polityka społeczna

100% pkt

-

Uniwersytet Łódzki

Politologia (Wydział prawa i administracji)

100% pkt

-

Uniwersytet Szczeciński

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Mikrobiologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Ochrona środowiska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Przyroda - specjalność nauczycielska

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Wychowanie fizyczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Szczeciński

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Teologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nauki o rodzinie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Rolnictwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rzeszowski

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Gastronomia - sztuka kulinarna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bioinformatyka

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biologia

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mikrobiologia stosowana

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Towaroznawstwo

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

100% pkt

Politechnika Łódzka

Towaroznawstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bezpieczeństwo wewnętrzne

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Finanse i rachunkowość

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Logistyka

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Stosunki międzynarodowe

100% pkt

100% pkt

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dietetyka

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo żywności

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gastronomia i hotelarstwo

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Towaroznawstwo

100% pkt

-

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Żywienie człowieka i ocena żywności

100% pkt

-

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Technologia chemiczna

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dietetyka

100% pkt

-

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

-

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biotechnologia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekonomia

100% pkt

-

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Finanse i rachunkowość

100% pkt

-

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Technologia żywności i żywienie człowieka

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Towaroznawstwo

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Żywienie człowieka

100% pkt (10 pierwszych miejsc)

-

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Turystyka i rekreacja

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzanie

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wychowanie fizyczne

+30 pkt przy rekrutacji

+15 pkt przy rekrutacji

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dietetyka

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Lekarski

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Lekarsko-dentystyczny

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ratownictwo medyczne

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Farmacja

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Analityka medyczna

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Biotechnologia medyczna

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kosmetologia

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Pielęgniarstwo

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Położnictwo

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zdrowie publiczne

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dietetyka

100% pkt

100% pkt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Fizjoterapia

100% pkt

100% pkt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Towaroznawstwo

100% pkt

-

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt

-

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Towaroznawstwo

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100% pkt z biologii

100% pkt z biologii


Objaśnienie skrótów:

100% pkt - kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje 100% punktów możliwych do zdobycia, bez względu na wyniki egzaminów maturalnych branych pod uwagę podczas rekrutacji;
100% pkt z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) - do obliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się wynik matury z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) jako 100%, bez względu na jej rzeczywisty wynik.