Biologia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 14.

Kategoria: Płazy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Na poniższej rycinie przedstawiono w sposób schematyczny proces wentylacji prowadzonej przez organizm żab.

14.1. (0–1)

Ułóż litery oznaczające kolejne etapy wentylacji (b, c, d) w takiej kolejności, aby obrazowały pełen cykl wentylacji.

14.2. (0–1)

Podaj, w jaki sposób, inny niż przedstawiony na rycinie, żaby są w stanie prowadzić wymianę gazową.

14.3. (0–1)

Wykaż związek między zmianami wilgotności środowiska, a intensywnością wymiany gazowej u żab.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

14.1. (0–1)

d -> b -> c

14.2. (0–1)

Wymiana gazowa przez bogato unaczynioną skórę.

14.3. (0–1)

Wymiana gazowa przez skórę u płazów jest możliwa tylko w przypadku, gdy jest ona wilgotna, co umożliwia rozpuszczanie się gazów oddechowych i ich dyfuzję przez skórę i ściany naczyń krwionośnych. Spadek wilgotności środowiska skutkuje wysychaniem skóry płazów, co obniża intensywność dyfuzji gazów oddechowych. Zatem w miarę spadku wilgotności środowiska zmniejsza się intensywność wymiany gazowej prowadzonej przez żabę.