Biologia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 27.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

U pewnej rośliny kwiaty niebieskie (P) dominują nad kwiatami białymi (p), zaś nasiona kolczyste (B) nad gładkimi (b). Ogrodnik Władek skrzyżował homozygotyczne rośliny– roślinę o kwiatach białych i nasionach kolczystych z rośliną niebieską i nasionach gładkich.

27.1. (0–1)

Zapisz genotypy rodziców z pierwszego kojarzenia oraz wypisz ich gamety.

27.2. (0–2)

Krzyżowanie wsteczne polega na skrzyżowaniu osobnika z pokolenia F1 z zad. 27.1 z podanym rodzicem.

Zapisz genotypy i fenotypy otrzymane w potomstwie krzyżówki wstecznej z rodzicem o kwiatach białych i nasionach kolczystych.

27.3. (0–2)

Wykonaj krzyżowanie testowe, które polega na skrzyżowaniu homozygoty recesywnej z heterozygotą z pokolenia F1.

 

 

 

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

27.1. (0–1)

ppBB x PPbb
gamety: pB, Pb

27.2. (0–2)

PB Pb pB pb
pB PpBB
kwiat niebieski,
nasiona kolczyste
PpBb
kwiat niebieski,
nasiona kolczyste
ppBB
kwiat biały,
nasiona kolczyste
ppBb
kwiat biały,
nasiona kolczyste

27.3. (0–2)

ppbb
(białe gładkie)
x
PpBb
(niebieskie kolczyste)
PB Pb pB pb
pb PpBb
kwiat niebieski,
nasiona kolczyste
1
Ppbb
kwiat niebieski,
nasiona gładkie
:1
ppBb
kwiat biały,
nasiona kolczyste
:1
ppbb
kwiat biały,
nasiona gładkie
:1