Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Na uproszczonym schemacie przedstawiono proces translacji – jeden z etapów biosyntezy białka.

Podaj nazwy (lub skróty nazw) związków chemicznych oznaczonych na schemacie numerami 1–4.

Rozwiązanie

Za podanie poprawnych każdych dwóch nazw związków – po 1 pkt.

Poprawne odpowiedzi:

  1. aminokwas,
  2. mRNA / informacyjny RNA / matrycowy RNA,
  3. tRNA / transportujący RNA,
  4. peptyd / oligopeptyd / łańcuch polipeptydowy / fragment łańcucha polipeptydowego / łańcuch aminokwasów / białko.