Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono działanie polirybosomu (polisomu) w procesie biosyntezy białka.

Polirybosom - schemat
a)Zaznacz poniżej nazwę cząsteczki kwasu nukleinowego oznaczonego na schemacie literą X.
  1. rRNA
  2. tRNA
  3. mRNA
  4. DNA
b)Określ funkcję, jaką pełni ten kwas w przedstawionym procesie.

Rozwiązanie

a)
Za zaznaczenie nazwy cząsteczki kwasu nukleinowego oznaczonego literą X – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • C / mRNA

b)
Za wyjaśnienie roli, jaką pełni ten kwas w przedstawionym procesie – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Pełni funkcję matrycy, według której na rybosomach syntetyzowane jest białko.