Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Choroby człowieka Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Hemofilia jest chorobą genetyczną, na którą najczęściej chorują mężczyźni, natomiast kobiety są głównie nosicielkami allelu warunkującego wystąpienie tej choroby. Hemofilia jest chorobą dziedziczną, sprzężoną z płcią.

a)Wyjaśnij, co oznacza stwierdzenie, że hemofilia jest sprzężona z płcią.
b)Na podstawie podanego opisu i własnej wiedzy podaj, czy allel warunkujący hemofilię jest recesywny, czy dominujący. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne wyjaśnienie sprzężenia hemofilii z płcią – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Allel tej choroby występuje na chromosomie X / chromosomie płci X.

b)
Za podanie, że jest to allel recesywny i poprawne uzasadnienie – 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Jest to allel recesywny, ponieważ objawy choroby występują (przede wszystkim) u mężczyzn, a posiadają oni tylko jeden chromosom X.
  • Gdyby choroba warunkowana była allelem dominującym, to jej objawy występowałyby zarówno mężczyzn jak i u kobiet.