Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Grupy krwi człowieka (A, B, AB, i 0) uwarunkowane są występowaniem w populacji ludzkiej trzech alleli oznaczonych jako: IA, IB, i. Rodzice dziecka mają grupę krwi A.

a)Określ wszystkie możliwe genotypy tych rodziców, posługując się podanymi symbolami.

Genotypy matki
Genotypy ojca

b)Przedstaw przypadek, kiedy dziecko tych rodziców będzie miało grupę krwi inną, niż rodzice. Zapisz odpowiednią krzyżówkę.

Krzyżówka

Krzyżówka

Genotyp dziecka
Fenotyp dziecka

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  • Genotypy matki: IAIA , IA i ,
  • Genotypy ojca: IAIA, IA i

1 p. – za poprawne podanie wszystkich możliwych genotypów obojga rodziców dziecka z grupą krwi 0
0 p. – za niepoprawnie zapisany nawet jeden genotyp rodziców lub zapisanie genotypów niezgodnie z poleceniem

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  • Przykład krzyżówki:
Przykład krzyżówki
  • Genotyp dziecka: i i ,
  • Fenotyp dziecka: grupa krwi 0.

1 p. – za całkowicie poprawne zapisanie krzyżówki genetycznej i podanie genotypu oraz fenotypu dziecka o grupie krwi, innej niż jego rodzice
0 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki i brak lub niepoprawne określenie genotypu i fenotypu dziecka opisanego w poleceniu, lub odpowiedź całkowicie niepoprawną