Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji ciśnienia osmotycznego krwi ssaka. Do działania tego i innych mechanizmów homeostatycznych niezbędne są trzy podstawowe elementy:

  1. receptor
  2. centrum kontrolujące
  3. efektor.
Schemat regulacji ciśnienia osmotycznego krwi
a)W wyznaczone na schemacie miejsca A i B, wpisz numery wszystkich określających je elementów, wybranych spośród wyżej wymienionych (1–3).
b)Podaj nazwę przedstawionego mechanizmu regulacji ciśnienia osmotycznego krwi.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

A – 1 i 2; B – 3.

1 p. – za poprawne wpisanie na schemacie numerów wszystkich elementów określających miejsca A i B
0 p. – za wpisanie na schemacie numerów elementów określających tylko miejsce A lub miejsce B, lub odpowiedź całkowicie niepoprawną

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

sprzężenie zwrotne ujemne (i dodatnie)

Uwagi od BiologHelp:
Odpowiedź powyższa podana za oryginalnym kluczem CKE. Moim zdaniem na schemacie nie ma przedstawionego sprzężenia zwrotnego dodatniego stąd wykreślona błędna część klucza.

1 p. – za podanie poprawnej nazwy mechanizmu przedstawionego na schemacie
0 p. – za odpowiedź niepoprawną