Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ krążenia Choroby człowieka Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Badanie krwi ma dużą wartość diagnostyczną, ponieważ niektórym chorobom towarzyszą charakterystyczne zmiany składu i właściwości krwi.

Każdej z wymienionych chorób przyporządkuj najbardziej prawdopodobną zmianę w obrazie morfotycznym krwi człowieka chorego na tę chorobę.

Choroba Zmiana w obrazie morfotycznym krwi
A. Stan zapalny wyrostka robaczkowego 1. spadek liczby leukocytów
B. Niedokrwistość hemolityczna (anemia) 2. spadek liczby płytek krwi
C. Krwotoki i krwiaki wywołane niedostatecznym krzepnięciem krwi 3. spadek liczby erytrocytów
4. wzrost liczby leukocytów

A.
B.
C.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

A. – 4; B. – 3; C. – 2

Za poprawne przyporządkowanie do wszystkich chorób zmian w obrazie morfotycznym krwi – 1 pkt