Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Choroby człowieka Dziedziczenie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono sposób dziedziczenia jednej z chorób genetycznych człowieka.

Schemat dziedziczenia
a)Zaznacz nazwę choroby, której sposób dziedziczenia przedstawiono na schemacie.
  1. daltonizm
  2. hemofilia
  3. zespół Downa
  4. fenyloketonuria
b)Zapisz krzyżówkę genetyczną zilustrowaną powyższym schematem oraz zakreśl w niej genotyp chorego dziecka.
Krzyżówka

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

D / fenyloketonuria

Za poprawne zaznaczenie nazwy choroby, której dziedziczenie zilustrowano schematem – 1 pkt

b)
(0-1)

Przykład krzyżówki:

Krzyżówka

Za całkowicie poprawnie zapisaną krzyżówkę do przedstawionego schematu wraz z zaznaczeniem w niej osoby chorej – 1 pkt

Uwagi:

Do opisania gamet mogą być użyte inne litery niż „A, a”.