Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Polana śródleśna to środowisko bogate w różne gatunki organizmów. W trawie żyją roślinożerne gryzonie, np. nornik polny, oraz owady, np. koniki polne, na które polują żaby, np. żaba trawna. Można tu spotkać żmiję zygzakowatą, której pokarmem są drobne ssaki i płazy. Na drobne gryzonie poluje także krążący nad polaną myszołów, a w nocy puszczyk zwyczajny.

a)Podaj nazwę zależności międzygatunkowej między żabą trawną a konikiem polnym.
b)Korzystając z tekstu, wpisz w wyznaczone miejsca (1–4) poniższego fragmentu sieci pokarmowej nazwy odpowiednich organizmów, żyjących na polanie śródleśnej.
Sieć pokarmowa

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

drapieżnictwo

Za poprawne podanie nazwy zależności między żabą trawną a konikiem polnym – 1 pkt

b)
(0-1)
Sieć pokarmowa

Za wpisanie do fragmentu sieci pokarmowej wszystkich poprawnych nazw organizmów – 1 pkt