Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Enzymy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono wybrane właściwości enzymów – biokatalizatorów.

  1. Są specyficzne względem substratu.
  2. Tracą aktywność w wyniku denaturacji.
  3. Przyspieszają przebieg reakcji chemicznych.
  4. Dany enzym najlepiej funkcjonuje w określonym przedziale pH.
  5. Przeprowadzają reakcje wielokrotnie, nie zużywając się podczas reakcji.

Spośród wymienionych właściwości enzymów wypisz oznaczenie literowe tej, która powoduje, że pepsyna

  1. trawi w żołądku białka, a nie trawi tłuszczów.
  2. nie może trawić białek w jelicie cienkim

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

  1. A / Są specyficznie względem substratu.
  2. D / Dany enzym najlepiej funkcjonuje w określonym przedziale pH.

Za poprawny wybór każdej z dwóch właściwości enzymu – po 1 pkt