Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Podaj/wymień

Na rysunkach przedstawiono budowę dwóch różnych nukleotydów występujących powszechnie w komórkach organizmów.

Nukleotydy

Określ funkcję, jaką pełni każdy z przedstawionych nukleotydów w organizmach żywych.

Rys. I

Rys. II

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

Rys. I – jest uniwersalnym przenośnikiem energii – dostarcza energii potrzebnej do przemian metabolicznych
Rys. II – jest elementem budulcowym kwasu deoksyrybonukleinowego / DNA

Za poprawne określenie funkcji każdego z dwóch przedstawionych na rysunkach nukleotydów – po 1 pkt