Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Wirusy, wiroidy, priony Typ: Podaj/wymień

Znaczenie bakteriofagów dla człowieka może być zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Podaj po jednym przykładzie uzasadniającym rolę pozytywną i rolę negatywną bakteriofagów dla człowieka.

Rola pozytywna

Rola negatywna

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

Rola pozytywna:

Bakteriofagi można wykorzystać:

  • jako wektory do przenoszenia genów w wytwarzaniu organizmów modyfikowanych genetycznie, np. bakterii wykorzystywanych do produkcji leków.
  • do walki z niektórymi chorobami bakteryjnymi, np. chorobami zwierząt

Rola negatywna:

Bakteriofagi:

  • niszczą bakterie pożyteczne, np. fermentacyjne używane w procesach technologicznych na skalę przemysłową
  • niszczą bakterie glebowe pożyteczne dla rolnictwa

Za każdy poprawny przykład pozytywnej i negatywnej roli bakteriofagów dla człowieka – po 1 pkt