Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Wirusy, wiroidy, priony Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Zakażenie HIV można wykryć za pomocą specjalistycznych testów serologicznych i genetycznych, które są wykonywane najczęściej w odpowiedniej kolejności:

  • tzw. test przesiewowy na przeciwciała przeciwko wirusowi we krwi człowieka,
  • tzw. test potwierdzający, wykrywający antygeny HIV we krwi człowieka,
  • test genetyczny wykrywający odpowiednią sekwencję materiału genetycznego HIV.

Na schemacie przedstawiono budowę HIV.

Budowa wirusa HIV
a)Korzystając ze schematu budowy HIV, wyjaśnij zasadę działania jednego z testów służących do wykrycia tego wirusa we krwi człowieka.
b)Podaj rolę odwrotnej transkryptazy w przebiegu infekcji wirusowej.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • test przesiewowy na przeciwciała we krwi człowieka przeciwko wirusowi – Używając antygenów wirusa (białek znajdujących się na powierzchni wirusa) można wykryć występowanie przeciwciał we krwi pacjenta, stwierdzając czy dodanie do surowicy krwi człowieka antygenów wirusa powoduje aglutynację.
  • test potwierdzający antygeny HIV we krwi człowieka – HIV na swojej powierzchni posiada białka, które są rozpoznawane jako antygeny i przeciwko którym organizm produkuje przeciwciała – a te można wykryć testem przesiewowym.
  • test genetyczny – W swoim materiale genetycznym wirusy posiadają swoiste sekwencje, które mogą być wykrywalne za pomocą testów genetycznych (albo wprost w RNA albo po przepisaniu na cDNA).

Za poprawne wyjaśnienie zasady działania jednego z testów służących do wykrywania obecności HIV, zawierające odniesienie do cechy wirusa i jej znaczenia w tej metodzie – 1 pkt

b)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

Odwrotna transkryptaza przepisuje informację genetyczną wirusa zapisaną w RNA z jednoniciowego RNA na dwuniciowy DNA, co umożliwia połączenie się z materiałem genetycznym komórek infekowanego organizmu.

Za poprawne podanie roli odwrotnej transkryptazy – 1 pkt