Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Metody badawcze i doświadczenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W warunkach laboratoryjnych hodowano komórki zwierzęce bez dostępu do magnezu. Usuwano go z hodowli za pośrednictwem specjalnych substancji chemicznych, które nie uszkadzają struktur komórkowych. Po pewnym czasie stwierdzono, że w hodowanych komórkach podjednostki rybosomów nie łączą się ze sobą.

Na podstawie wyników opisanego doświadczenia podaj nazwę procesu zachodzącego w komórce, który będzie zaburzony przy niedoborze magnezu. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do wyniku doświadczenia.

Nazwa procesu:

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za podanie właściwej nazwy procesu i poprawne uzasadnienie uwzględniające udział rybosomów w procesie biosyntezy białka.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź

  • Nazwa procesu: translacja / biosynteza białka,
  • Uzasadnienie: ponieważ magnez jest niezbędny do łączenia się podjednostek rybosomów, koniecznych w tym procesie.