Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na rysunkach I−III przedstawiono zjawisko zachodzące w komórce roślinnej umieszczonej w roztworze sacharozy.

a)Zaznacz strzałką na rysunku III błonę komórkową i ją podpisz.
b)Podaj nazwę zjawiska biologicznego przedstawionego na rysunkach.
c)Określ, jaki powinien być roztwór względem komórki (soku komórkowego), aby wywołać zjawisko przedstawione na rysunkach. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając proces fizyczny warunkujący to zjawisko.
  1. roztwór hipotoniczny
  2. roztwór izotoniczny
  3. roztwór hipertoniczny

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne zaznaczenie i podpisanie błony komórkowej na rysunku III.
0 p. − za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

b)
(0−1)

Schemat punktowania

1 p. – za podanie poprawnej nazwy zjawiska przedstawionego na rysunkach.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

plazmoliza

c)
(0−1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne zaznaczenie rodzaju roztworu, który należy zastosować, aby wywołać zjawisko plazmolizy wraz z uzasadnieniem uwzględniającym: osmotyczny wypływ wody z komórki i zmiany w komórce.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

C / roztwór hipertoniczny, czyli o wyższym stężeniu niż sok komórkowy, co spowoduje osmotyczny wypływ wody z komórki zgodnie z gradientem potencjału wody obu roztworów i w efekcie oddzielenie błony komórkowej od ściany komórkowej/obkurczanie się protoplastu / utratę wody z komórki, przez co komórka traci turgor.
C. – powoduje osmotyczny wypływ wody z komórki zgodnie z gradientem stężeń obu roztworów, co wywołuje odstawanie protoplastu od ściany komórkowej.