Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Nasienne Tkanki roślinne Typ: Podaj/wymień

Na rysunkach przedstawiono w uproszczeniu budowę liści rośliny typu C3 – należącej do roślin dwuliściennych oraz rośliny typu C4 – należącej do jednoliściennych.

a)Podaj nazwy elementów budowy anatomicznej liści oznaczonych na rysunkach literami X, Y, Z.

X.
Y.
Z.

b)Na podstawie rysunku i własnej wiedzy podaj dwie różnice w budowie anatomicznej liścia między roślinami typu C3 a roślinami typu C4.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania

1 p. – za podanie poprawnych nazw wszystkich trzech elementów budowy anatomicznej liścia.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

X – skórka
Y – miękisz palisadowy
Z – miękisz gąbczasty

b)
(0–2)

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne określenie na podstawie rysunków i własnej wiedzy dwóch różnic w budowie anatomicznej liścia rośliny C3 i C4.
1 p. – za poprawne określenie jednej różnicy w budowie anatomicznej liścia rośliny C3 i C4.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • W liściu rośliny C3 miękisz asymilacyjny zróżnicowany jest na miękisz palisadowy i miękisz gąbczasty, a w liściu rośliny C4 jest jednorodny / brak zróżnicowania miękiszu.
  • W liściu u rośliny C4, w przeciwieństwie do liścia rośliny C3, występują chloroplasty w komórkach pochwy okołowiązkowej.
  • Liście rośliny C4 mają większe komórki pochwy okołowiązkowej niż liście rośliny C3.