Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 16.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień Pozostałe

Allel a warunkuje u lisów srebrzysty kolor sierści, allel A – platynowy kolor sierści, natomiast allel Ab odpowiada tylko za biały kolor pyska: takie lisy nazywają się białopyskie. Oba allele dominujące, które powstały na drodze mutacji allelu a, w stanie homozygotycznym dają efekt letalny. Taki sam skutek daje również ich układ heterozygotyczny – AAb .

Podaj genotypy oraz fenotypy samicy i samca, u których w potomstwie wystąpią równocześnie lisy białopyskie, platynowe i srebrzyste. Zapisz odpowiednią krzyżówkę uzasadniającą odpowiedź.

Genotypy rodziców (P): i
Fenotypy rodziców (P): i

Krzyżówka:

                          
        
        

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za podanie prawidłowych genotypów i fenotypów obojga rodziców oraz za zapisanie prawidłowej krzyżówki między lisem białopyskim i lisem platynowym.
1 p. – za podanie tylko genotypów i prawidłowe zapisanie krzyżówki.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie

Genotyp:     Aba   x   Aa
Fenotyp: białopyski platynowy

Ab a
A AAb
(letalne)
Aa
(platynowe)
a Aba
(białopyskie)
aa
(srebrzyste)

Uwaga: Oznaczenie płci nie ma znaczenia dla poprawności odpowiedzi.