Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Choroby człowieka Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Na uproszczonym schemacie przedstawiono szlak przekształceń aminokwasu fenyloalaniny. Nad strzałkami numerami I i II zaznaczono blokady metaboliczne wywołane mutacjami, a poniżej wymieniono nazwy różnych chorób o podłożu genetycznym.

Choroby genetyczne:

mukowiscydoza     galaktozemia     albinizm     daltonizm     fenyloketonuria

Spośród wymienionych nazw chorób genetycznych wybierz i zapisz nazwy tych, które mogą być skutkiem blokad metabolicznych przedstawionych na schemacie.

Blokada metaboliczna I:
Blokada metaboliczna II:

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie jednej nazwy choroby genetycznej spowodowanej blokadą metaboliczną I i jednej nazwy choroby spowodowanej blokadą metaboliczną II.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Blokada metaboliczna I – fenyloketonuria
Blokada metaboliczna II – albinizm