Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Choroby człowieka Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Mukowiscydoza jest uwarunkowana autosomalnym allelem recesywnym d.

Wyjaśnij, dlaczego wśród potomstwa obojga zdrowych rodziców mogą występować zarówno dzieci chore, jak i zdrowe. Uwzględnij genotypy rodziców i potomstwa.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające przyczynę – heterozygotyczność zdrowych rodziców (nosicielstwo – genotyp Dd), mechanizm – wytwarzanie różnych gamet (z allelem d lub D) oraz losowe łączenie się tych gamet i skutek – możliwość występowania w potomstwie chorego dziecka o genotypie dd, oraz zdrowych o genotypie DD lub Dd.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź

Jeśli każdy ze zdrowych rodziców jest nosicielem choroby (ma genotyp Dd), wówczas tacy rodzice mogą wytwarzać dwa rodzaje gamet: jedne z allelem d i drugie – z allelem D. W wyniku losowego łączenia się tych gamet istnieje możliwość występowania w potomstwie: chorych dzieci o genotypie dd, oraz zdrowych dzieci o genotypie DD lub Dd.