Biologia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Enzymy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W tabeli przedstawiono przykłady organizmów heterotroficznych i rodzaje pokarmu, którymi się one żywią.

Uzupełnij tabelę – wpisz po jednej nazwie enzymu kluczowego dla trawienia danego pokarmu, wybraną spośród wymienionych.

maltaza
celulaza
chitynaza
amylaza
lakaza (ułatwia rozkład ligniny)
Organizmy Pokarm          Enzym         
płazy owady
grzyby saprotroficzne drewno pni drzew
bakterie symbiotyczne w żołądku szarańczy liście roślin

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wpisanie w tabeli nazw wszystkich trzech enzymów.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Organizmy Pokarm Enzym
płazy owady chitynaza
grzyby saprotroficzne drewno pni drzew lakaza (celulaza)
bakterie symbiotyczne w żołądku szarańczy liście roślin celulaza