Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

U zwierząt różnicowanie płci jest zdeterminowane obecnością chromosomów płci. W przypadku ptaków są to chromosomy Z i W. Osobniki żeńskie ptaków posiadają parę chromosomów płci ZW, a osobniki męskie – ZZ. Allele cech sprzężonych z płcią znajdują się na chromosomach Z.

U kur pasiaste upierzenie warunkowane jest przez leżący na chromosomie Z allel dominujący A, a czarne upierzenie – przez allel recesywny a. Skrzyżowano czarnego koguta z pasiastą kurą (P).

a)Zapisz genotypy rodzicielskie (P) kury i koguta opisane w zadaniu.

Genotyp kury
Genotyp koguta

b)Zapisz genotypy i określ fenotypy osobników otrzymanych w pokoleniu F1.

Rozwiązanie

a)
1 p. – za poprawne określenie oraz zapisanie genotypu kury (samicy) i koguta (samca)

Poprawna odpowiedź:

  • genotyp kury: ZAW
  • genotyp koguta: ZaZa

b)
1 p. − za poprawne określenie oraz zapisanie genotypów i określenie fenotypów samic i samców

Poprawna odpowiedź:

  • ZAZa – pasiaste koguty lub pasiaste samce, lub pasiaste ♂
  • ZaW – czarne kury lub czarne samice, lub czarne ♀