Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Choroby człowieka Typ: Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

U młodej osoby występują zaburzenia odżywiania, które charakteryzują się okresami silnego, niekontrolowanego i impulsywnego objadania się. Jednocześnie osoba ta stosuje drastyczne metody zapobiegające przybraniu na wadze, np. prowokowanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, przyjmowanie specyfików wspomagających odchudzanie albo wykonywanie forsownych ćwiczeń fizycznych lub stosowanie okresowej głodówki.

a)Podaj nazwę choroby, której objawy opisano w zadaniu.
b)Do którego lekarza specjalisty powinna zostać skierowana ta osoba w pierwszej kolejności?
  1. Gastrologa
  2. Endokrynologa
  3. Dietetyka
  4. Psychiatry

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

bulimia

1 p. – za podanie poprawnej nazwy choroby
0 p. – za podanie niepoprawnej nazwy choroby lub podanie większej liczby nazw

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

D. psychiatra

1 p. – za wskazanie lekarza psychiatry, który w pierwszej kolejności mógłby udzielić wsparcia osobie chorej na bulimię
0 p. – za wskazanie innego lekarza specjalisty lub za zaznaczenie większej liczby specjalistów