Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schemacie przedstawiono krążenie krwi w organizmie człowieka. Literami A–D oznaczono części serca.

Układ krążenia człowieka - schemat
a)Do niżej podanych nazw części serca przyporządkuj litery, którymi oznaczono je na schemacie.

Prawy przedsionek
Prawa komora
Lewy przedsionek
Lewa komora

b)Uzupełnij schemat, tak aby odzwierciedlał kierunek transportu i zawartość we krwi gazów oddechowych (O2 i CO2). Wpisz w wyznaczone miejsca określenia krążącej krwi utlenowana lub odtlenowana.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Prawy przedsionek – A,
Prawa komora – D,
Lewy przedsionek – B,
Lewa komora – C

1 p. – za poprawne rozpoznanie czterech części serca
0 p. – za niepoprawne rozpoznanie nawet jednej części serca

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Układ krążenia człowieka - schemat

1 p. – za poprawne wpisanie na schemacie czterech określeń krążącej krwi
0 p. – za niepoprawne wpisanie nawet jednego określenia