Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Czynnik krwi Rh dziedziczony jest u człowieka jednogenowo i autosomalnie. Osoby z grupą krwi Rh+ mają na błonie erytrocytów antygen D, którego obecność warunkuje dominujący allel genu D, natomiast allel recesywny d odpowiada za brak tego antygenu. Kobieta z Rh oczekuje dziecka z mężczyzną Rh+, którego matka ma grupę krwi Rh.

a)Podaj genotypy rodziców tego dziecka.

Genotyp kobiety     Genotyp mężczyzny

b)Zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie określ, jakie jest prawdopodobieństwo (w %), że dziecko tej pary będzie miało krew grupy Rh+.
Krzyżówka

Prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z grupą krwi Rh+

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Genotyp matki: dd
Genotyp ojca: Dd

1 p. – za poprawne ustalenie i zapis genotypów obojga rodziców
0 p. – za błędny zapis nawet jednego genotypu, także w przypadku niewłaściwego oznaczenia alleli (sprzężone z płcią, allele wielokrotne), lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−2)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Krzyżówki

Prawdopodobieństwo: 50%

2 p. – za poprawne w całości zapisanie krzyżówki genetycznej i poprawne określenie prawdopodobieństwa dziecka tej pary z grupą krwi Rh+
1 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki genetycznej i błędne określenie prawdopodobieństwa lub za zapisanie krzyżówki z użyciem nieprawidłowych symboli alleli wielokrotnych (ID, Id) i poprawne określenie prawdopodobieństwa wynikającego z krzyżówki, lub za krzyżówkę z odwrotnym dla płci zapisaniem alleli gamet i poprawnie określonym prawdopodobieństwem wynikającym z krzyżówki
0 p. – za poprawne podanie prawdopodobieństwa przy błędnie wykonanej krzyżówce genetycznej lub niepoprawną odpowiedź w obu jej częściach, lub za błędne merytorycznie oznaczenie alleli jako sprzężonych z płcią, lub brak odpowiedzi