Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Za ruchy kończyny dolnej w stawie kolanowym odpowiedzialne są mięśnie antagonistyczne, których lokalizację przedstawiono na rysunku A (widok kończyny od przodu) i B (widok kończyny od tyłu).

Mieśnie kończyny dolnej
a)Określ, który z mięśni przedstawionych na rysunkach A i B, kurcząc się, powoduje ruch kończyny dolnej przedstawiony na rysunku C.
b)Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Mięsień, którego skurcz wywołuje ruch kończyny przedstawiony na rysunku C, pełni funkcję

  1. zginacza
  2. prostownika
  3. odwodziciela
  4. przywodziciela

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

mięsień czworogłowy uda/mięsień przedstawiony na rysunku A

1 p. – za poprawne wskazanie mięśnia powodującego zilustrowany na rysunku ruch kończyny dolnej
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: B

1 p. – za poprawne zaznaczenie funkcji mięśnia w ruchu kończyny przedstawionym na rysunku C
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi