Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Informacje do zadania 12. i 13.

W organizmie człowieka na regulację gospodarki węglowodanowej wpływają dwa przeciwstawnie działające hormony: insulina i glukagon.
W tabeli zamieszczono wyniki pomiaru stężenia insuliny i glukagonu podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Czas od rozpoczęcia ćwiczeń fizycznych (godziny)
Stężenie hormonów we krwi (pmol/l)
insulina glukagon
0 450 110
1 375 125
2 260 150
3 210 240
4 180 450
Na podstawie: E. Jastrzębska, Tajemnice ludzkiego ciała. Zeszyt ćwiczeń do biologii, Kielce 2003.

Na podstawie danych z tabeli narysuj wykres liniowy, ilustrujący poziom stężenia insuliny i glukagonu we krwi, w kolejnych godzinach ćwiczeń fizycznych. Zastosuj jeden układ współrzędnych.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Wykres 1
Wykres 2

2 p. – za w całości poprawne wykonanie wykresu, w tym:

  • za prawidłowy opis osi Y – stężenie hormonów we krwi [pmol/ l] i osi X – czas trwania ćwiczeń fizycznych, w godzinach/czas od rozpoczęcia ćwiczeń fizycznych, w godzinach/kolejne godziny ćwiczeń fizycznych
  • za prawidłowe wyskalowanie osi i wykreślenie krzywych, opisanych lub z legendą

1 p. – za prawidłowy opis osi Y i osi X lub za prawidłowe wyskalowanie osi i wykreślenie krzywych, opisanych lub z legendą
0 p. – za wykres o osiach odwrotnie przyporządkowanych lub wykres całkowicie niepoprawny, lub brak odpowiedzi