Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

W układzie grupowym krwi Rh wyróżnia się dwie grupy krwi: Rh+ (obecność w błonie krwinek aglutynogenu D) i Rh- (brak aglutynogenu D w błonach krwinek). Czynnik D dziedziczy się jednogenowo i autosomalnie.
W tabeli przedstawiono różne zestawy genotypów rodziców. Allel warunkujący obecność aglutynogenu grupy krwi Rh+ oznaczono literą D, natomiast literą d – allel warunkujący jego brak.

Matka Ojciec
A Dd Dd
B dd DD
C DD dd
D dd Dd
E Dd dd
a)Podaj oznaczenie literowe przypadku (A–E), w którym prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu serologicznego między organizmem matki i dziecka wynosi 100%.
b)Wypisz wszystkie oznaczenia literowe tych przypadków (A–E), w których na pewno nie może wystąpić konflikt serologiczny między organizmem matki i dziecka.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: B

1 p. – za wskazanie właściwego przypadku wystąpienia konfliktu serologicznego między organizmem matki i dziecka
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub wskazanie więcej niż jednego przypadku wystąpienia konfliktu serologicznego, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: A, C, E

1 p. – za wypisanie wszystkich trzech możliwych zestawów genotypów, w których nie może wystąpić konflikt serologiczny między organizmem matki i dziecka
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi