Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Kręgowce - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Na rysunkach przedstawiono przedstawicieli różnych gromad kręgowców.
Uwaga: Nie zachowano proporcji wielkości zwierząt.

Przykłady kręgowców

Wpisz poniżej wszystkie numery, którymi na rysunkach oznaczono kręgowce

a)należące do owodniowców:
b)stałocieplne:

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

owodniowce: 1, 4, 6, 7

1 p. – za poprawne podanie numerów wszystkich przedstawicieli kręgowców, które są owodniowcami
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. brak nawet jednego przedstawiciela, lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

stałocieplne: 4, 6

1 p. – za poprawne podanie numerów wszystkich przedstawicieli kręgowców, które są stałocieplne
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. brak jednego przedstawiciela, lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi