Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W tabeli przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ temperatury na pobieranie jonów potasu i fosforu przez korzenie roślin. Doświadczenie prowadzono w hydroponicznej (wodnej) hodowli roślin kukurydzy, których część umieszczono w roztworze soli potasu, a część – w roztworze soli fosforu. Stężenie jonów w każdym z roztworów wynosiło 0,25 mmol/l.

Temperatura (°C) Intensywność pobierania jonów [j. umowne]
potas fosfor
10 0,40 0,10
20 0,90 0,30
30 1,10 0,50
40 1,00 0,60

Na podstawie: J. Kopcewicz, S. Lewak, Fizjologia roślin, Warszawa 2002.

Na podstawie danych z tabeli wykonaj wykres liniowy ilustrujący wpływ temperatury na intensywność pobierania jonów potasu i fosforu. Zastosuj jeden układ współrzędnych.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Wykres

2 p. – za w całości poprawne wykonanie wykresu, w tym:

  • za prawidłowe narysowanie i opisanie osi współrzędnych; X – temperatura, oC, Y – intensywność pobierania jonów, jednostki umowne
  • za prawidłowe wyskalowanie osi i wykreślenie obu krzywych oraz ich oznaczenie lub zapisanie legendy

1 p. – za poprawne narysowanie i opis osi X oraz osi Y, lub poprawne wyskalowanie osi i wykreślenie obu krzywych oraz ich oznaczenie lub zapisanie legendy
0 p. – za wykres o osiach odwrotnie przyporządkowanych lub wykres całkowicie niepoprawny, lub brak odpowiedzi